KES ON EMA?

 

Kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks ehk EMA on sõltumatu rahvaliikumine, mis kasvas välja laialdasest rahulolematusest Eesti metsanduspoliitikaga. Ühenduse sündimise päevaks loetakse 2016. aasta 16. detsembrit, kui rahvas avaldas Keskkonnaministeeriumi ja hiljem ka Riigikogu ees meelt kuuskede raievanuse langetamise ning kontrolli alt väljunud raietegevuse vastu.

Üheksakümnendatel alguse saanud metsanduse ümberkohaldamine vabaturumajanduse reeglitele ning metsatehnika laialdane sissevool on mõjutanud ka Eesti keskkonnapoliitikat, sest raievanuste pidev langetamine ning majandamispiirangute lõdvendamine kajastub pidevalt kasvavates raiemahtudes ning süvenevas rahulolematuses nii maa- kui linnainimeste seas.

Lageraielangid hakkavad üha rohkem silma, sest vana metsa jääb muudkui vähemaks. Kuigi puidutööstus üritab ühiskonda veenda, et lageraie on metsale kõige kasulikum majandamisviis, saab tegelikult üha selgemaks, et eelkõige on sel viisil optimaalne kasutada harvestere ja väljaveotraktoreid. Hoopis eraldiseisev on küsimus sellest, mis on kasulik meie metsale ja sellest metsast sõltuvale rahvale.

EMA ei ole metsade raiumise vastu, vaid metsade liigse ning hoolimatu raiumise vastu. Juba vanarahvas teadis, et mets on vaese mehe kasukas – sealt saab abi nii külma, nälja kui vaenlase vastu. Aga kui me kogu oma „kasuka“ ühekorraga ja tagajärgedele mõtlemata rahaks vahetame, pole pärast raha laiaks löömist enam kusagilt abi leida. Seepärast on mets meie ühine vastutus ja murelaps ning praegu langetatud poliitiliste, majanduslike ja keskkonnaalaste otsuste lõplikud tagajärjed selguvad alles tulevikus. Mets ei ole ainult seal kasvavad puud ja küsimus sellest, kas uutel puudel on võimekus tulevikus tagasi kasvada. Mets ühendab endas nii elurikkuse kui puhta õhu ja põhjavee püsimise võimalust ning seepärast peab metsaressurssi kasutama vastutustundlikult ja säästlikult.

Suunamaks Eesti Keskkonnaministeeriumi taas loodusressursside säästva kasutamise kursile, on EMA liikujad asunud rahva ja metsa häälekandjateks ning kaitsjateks. Me korraldame metsanduspoliitilistest probleemidest teavitavaid üritusi, koondame rahvast nii linna- kui maapiirkondades, õpetame inimestele, kuidas olulisi metsi jätkusuutmatu majandussurve eest kaitsta, otsime kontakti poliitikute ja ametnikega, et metsakaitset parandavaid seadusi läbi suruda, ning levitame igal viisil sõna selle kohta, et mets on eestlaste ainelise ja vaimse kultuuri kese ning hindamatu väärtus iseeneses. Samuti on Eesti mets osa maailma suurimast boreaalsest metsamassiivist, seega kaitseme oma metsi hoides ka kogu maailma metsakeskkonda ja keskkonda kui sellist.

EMA meeskonda kuulub inimesi kultuuri, metsanduse, ettevõtluse, majanduse, juura ja paljudest teistest valdkondadest. Meid ühendab armastus looduse vastu ning soov panustada sellisesse tulevikku, kus Eesti on paik, mille pinnal meie lapsed saavad ja ka soovivad elada.

 

KIRJUTA
 ABI@EESTIMETSAABIKS.EE

 

HELISTA
 +372 56 711 615

 

TOETA
MTÜ EESTI METSA ABIKS
EE667700771002643778