EMA vabatahtlikud koordinaatorid tegelevad meediatöö korraldamise, kampaaniate juhtimise, loodushariduslike ürituste ja matkade läbi viimise, keskkonnaressursse puudutavate arengukavade koostamisprotsessides osalemise, metsa- või loodusmurega üksi jäänud inimeste nõustamise ja teiste jooksvalt esile kerkivate ülesannete lahendamisega.

Kokkuvõtlikult tegeletakse kodanikualgatuslikus korras keskkonnapoliitika teostamisega Eesti riigi jätkusuutlikuma ja tasakaalustatuma arengu nimel.

LINDA-MARI VÄLI

kommunikatsiooni ja koostöö spetsialist
lindamari@eestimetsaabiks.ee

+372 562 88 472

MARTIN LUIGA

rahvusvahelise koostöö spetsialist
martin@emaliikumine.ee
+372 567 11 615

TIINA GEORG

programmi koordinaator
tiina@eestimetsaabiks.ee

MATI SEPP

metsamajanduse programmi koordinaator
mati@eestimetsaabiks.ee
+372 539 36 991

HELENA EENOK

finantsjuht


RAUL STEINBERG

koordinaator-autojuht


MARI LAANESAAR

koordinaator-asjaajaja


EMA visiooni leiad siit

EMA tegevust saad toetada siin

OSALE Eesti metsa abiks!