EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: LÄÄNE-VIRUMAA

EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: LÄÄNE-VIRUMAA

641 LAURI KLEIN

LAURI KLEIN
Kandidaadi number 641
Valimisringkond: Lääne-Virumaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult (on lisanud igale punktile ka isikliku selgituse)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raied tuleks praegusel hetkel seisma panna ning viia seejärel läbi metsa strateegiline planeerimine, et iga järgnev raie oleks planeeritud parimal viisil

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate sobivat hulka ei oska öelda, aga leiab, et riik peaks välja päästma need, kes on endale lühinägelikkusest ülejõukäivat metsatehnikat soetanud; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma tööülesannetega hetkel toime, ehkki on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning leiab, et keskkonnajärelvalve peaks olema kohaliku omavalitsuse teenistus; leiab, et KeA vajab reformimist; metsavahi ametikoha taastamist peab metsandusele kasulikuks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt643 JÜRI-ILLIMAR REINBERG-ŠESTAKOV

JÜRI-ILLIMAR REINBERG-ŠEŠTAKOV
Kandidaadi number 643
Valimisringkond: Lääne-Virumaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning saemeeste tööd võiks praegusest enam rakendada

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine on tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt642 CORNELIA KOTTO

CORNELIA KOTTO
Kandidaadi number 642
Valimisringkond: Lääne-Virumaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsa peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kehtestada senisest rangemad kriteeriumid; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid tuleb paremini hoida; salaküttimise probleemi peab enda hinnangul lähemalt uurima

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu rein kotšin tulemus

REIN KOTŠIN
Kandidaadi number 166
Valimisringkond: Lääne-Virumaa
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – KOLLANE TULI Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust, aga sellele vastukäivalt leiab siiski, et biomass on sobilik taastuvenergeetiline lahendus

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsa peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kehtestada senisest rangemad kriteeriumid; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid tuleb paremini hoida; peab salaküttimist tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Vaata lisaks: