EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: IDA-VIRUMAA

EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: IDA-VIRUMAA

644 KAJA TOIKKA

KAJA TOIKKA
Kandidaadi number 633
Valimisringkond: Ida-Virumaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise küsimuses leiab, et see väärib lähemat uurimist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide ja karude jahi küsimus nõuab põhjalikumat arutelu ning salaküttimine lähemat uurimist

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu märt põder tulemus

MÄRT PÕDER
Kandidaadi number 428
Valimisringkond: Ida-Virumaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja vähekindlustatud inimestele riigimetsadest pärit küttepuidu odava võimaldamise põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktorite arvu tuleks vähendada; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist, ent selle loomisel peab rangelt järgima andmekaitse nõudeid; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude jahtimise küsimuses leiab, et teda ei häiri mitte niivõrd küttimismahud, kui üldine küttimiskultuur; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga seda ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb puudujääke ja on vaja reforme, ent on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) ja KKI tugevdamist; on kursis mõningate puudustega KeA töös ja peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Kandidaadi RINGO RIIVES pilt

RINGO RIIVES
Kandidaadi number 750
Valimisringkond: Ida-Virumaa

Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja leiab, et uuenemise tingimuste parandamise küsimuses tuleks eraldi teadlastega konsulteerida

Biomass – Toetab kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema ning see saavutatakse läbi lageraielangi maksimumpindala kahandamise

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist; leiab, et metsatraktorite arvu peaks vähendama; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et karusid peaks senisest enam jahtima, huntide jahi küsimust aga põhjalikult arutama; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – KOLLANE TULI Leiab, et peab Keskkonnaministeeriumi tööd enne sellele hinnangu andmist lähemalt uurima; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendamist Keskkonnaametiga (KeA); KeA töös on kursis mõningate puudustega ja peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamise mõtet toetab

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Vaata lisaks: