21.11.2019: KODANIKUÜHENDUS VAIDLUSTAB KAITSEALADE MASSILISE VÄHENDAMISE JA PIIRANGUTE LEEBEMAKS MUUTMISE

Keskkonnaamet on asunud massiliselt – kokku ligi 730 hektaril – looduskaitse all olevaid alasid kaitse alt välja arvama ja kaitsealadel majandustegevust piiravaid meetmeid leevendama. Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) hinnangul pole avalikkusele selgitatud, millistest ajenditest lähtudes ja millistele eesmärkidele tuginedes looduskaitsealade ulatuslikku kärpimist läbi viiakse ja kuidas selline tegevus Eesti …

Allkirjasta

Metsaelanike pesitsusaegse raierahu toetuseks saad allkirja anda siin ALLKIRJASTA Aktiivseim lindude, eriti metsalindude pesitsusaeg algab märtsi keskpaigast ja vältab augusti lõpuni. Seepärast toetame Keskkonnaameti üleskutset pidada sel eriti tundlikul ajal raierahu. Tutvu ka organisatsioonide ühispöördumisega Keskkonnaministeeriumile siin.