21.11.2019: KODANIKUÜHENDUS VAIDLUSTAB KAITSEALADE MASSILISE VÄHENDAMISE JA PIIRANGUTE LEEBEMAKS MUUTMISE

Keskkonnaamet on asunud massiliselt – kokku ligi 730 hektaril – looduskaitse all olevaid alasid kaitse alt välja arvama ja kaitsealadel majandustegevust piiravaid meetmeid leevendama. Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) hinnangul pole avalikkusele selgitatud, millistest ajenditest lähtudes ja millistele eesmärkidele tuginedes looduskaitsealade ulatuslikku kärpimist läbi viiakse ja kuidas selline tegevus Eesti …

Metsalaulupidu

Esimene Metsalaulupidu toimus Soomaa rahvuspargis, Hüpassaare rabasaarel 30. juunil, 2018. Pärimuslikke lugusi jutustades ja regilaule lauldes tuletati meelde, et me oleme metsarahvas, kelle maailmatunnetus on sügavalt loodusega seotud. Metsalaulupidu toimus Kuresoos, kus on madal, kuid aastasadu vana rabamets. Tihti inimesed ei märkagi, et need kidurad männid ja märg maa on …

Allkirjasta

Metsaelanike pesitsusaegse raierahu toetuseks saad allkirja anda siin ALLKIRJASTA Aktiivseim lindude, eriti metsalindude pesitsusaeg algab märtsi keskpaigast ja vältab augusti lõpuni. Seepärast toetame Keskkonnaameti üleskutset pidada sel eriti tundlikul ajal raierahu. Tutvu ka organisatsioonide ühispöördumisega Keskkonnaministeeriumile siin.

LAGERAIED AJALUKKU

ALLKIRJASTA Riigimets on meie kõigi mets. Igale Eesti elanikule “kuulub” riigi metsast 0,9 hektarit metsamaad. Ometi pole rahval lastud kaasa rääkida küsimustes, kuidas meie metsi peaks kasutama ja raiuma. Viimastel aastatel on Eestis metsade raie üha suurenenud. 2007. aastaga võrreldes on raiemahud tõusnud 4,5 miljonilt tihumeetrilt 11 miljoni tihumeetrini 2017. …

Kunstikonkursile “Metsa väärtus” laekus üle 200 töö koolinoortelt üle Eesti!

Kunstikonkursi eesmärgiks oli innustada koolinoori mõtlema Eesti metsade seisukorra üle ja oma ideid kunstivahenditega väljendama. Aktiivsest osavõtust võib järeldada, et koolinoortele ja õpetajatele lähevad metsaküsimused korda. Väärtustati teemasse süvenemist ning isikupärast, loovat ja põhjendatud ideed ning selle avaldumist kõrgetasemelises kunstilises teostuses.

Pea kõik noorte tööd väljendasid muret metsa ja selle elanike pärast. Eriti muretseti liigse raiumise ning loomade elu üle, kriitikat leidis ka metsa reostamine. Metsa väärtusena nähti loomade elupaiku, marju ja seeni, hapniku tootmist, ilu ja metsa lõhna. Žürii leidis, et noored näevad lõhet inimtegevuse ja loodusliku tasakaalu vahel. Tööd olid siirad, paljud olid lahenduseks valinud loosungliku probleemi dramatiseeringu, kujutades ideed läbi vastanduse.

 

 

Loe lisaks: