Mida teha, kui saad teada, et Sulle olulist metsa ähvardab lagedaks raiumine või muul moel raietega rüüstamine?

METSAKAITSE ABC

Uuri EMA Metsakaitse ABC-d ja aita kodumetsal kasvada!

RAHVAS NÕUAB RAIERAHU!

Kevadsuvisel ajal tehtavate raiete ja hooldustööde kohta on juba ette teada, et tööde käigus hukkuvad pesitsevad linnud. Sellegipoolest ei saa Keskkonnainspektsioon metsatöödesse enamasti sekkuda ega neid peatada. Kevadsuvised raied suurendavad ka seenhaiguste levikut, tuleohtu, kahju mullastikule ning muid kaasnevaid probleeme. On avalikuks saladuseks, et raiete käigus hukkuvad linnupojad, lõhutakse pesi, hävitatakse mune ja häiritakse poegi kasvatavaid loomi. Niimoodi kahjustatakse meie loodusrikkust ning eiratakse inimeste kultuurilisi ja moraalseid tõekspidamisi.

Kampaaniast loe lähemalt:

www.metsarahu.ee