EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: JÄRVA- JA VILJANDIMAA


EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: JÄRVA- JA VILJANDIMAA

Image may contain: 1 person, smiling, outdoor

HANNO KIRSCHFELDT
Kandidaadi number 186
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult ning leiab koguni, et lageraie tuleks keelustada täielikult, kaitsealadel peaks olema keelustatud igasugune tulundusraie, raierahu puhul tuleks kehtestada pikendatud 5-kuune variant, metsa uuenemise nõudeks peaks tema hinnangul olema metsa vähemalt 30 aastaseks saamine

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiuda ei tuleks üle 1% aastas (see omakorda tähendab 100 aastast raieringi ning peaks tähendama u 5-6 miljoni tihumeetrist aastast raiemahtu)

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; harvesteride ja forvarderide arv peaks tema hinnangul hüppeliselt vähenema; leiab, et saemeestel on metsaga vahetum kontakt

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise küsimuse puhul leiab, et kui poleks monokultuurseid noorendikke, siis ei oleks ka seda probleemi; tema suhtumine jahisse on, et igal loomal on oma koht looduses ja loodus ise reguleerib olukordi ning aeg on sealjuures ainus lisatagatis; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: Jüri-Joonas Kerem, outdoor and closeup

JÜRI-JOONAS KEREM
Kandidaadi number 436
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsanduse laialdasem praktiseerimine väärib põhjalikku kaalumist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kehtestada rangemad nõuded; pooldab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide jahi küsimus väärib põhjalikumat arutelu, aga karusid peab tema hinnangul paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb puudujääke, ent on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning KKI tugevdamist; leiab, et KeA vajab reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks metsanduslikku olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi KALLE GRÜNTHAL pilt

KALLE GRÜNTHAL
Kandidaadi number 753
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt langema, aga täpset numbrit veel ei tea

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandus vääriks tema hinnangul senisest suuremat praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamaks; leiab, et metsatraktorite hulka tuleks mingil määral vähendada; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude osas toetab tänaseid küttimismahte; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab uurimist, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi töös esineb tema hinnangul nii puudujääke kui ka tunnustust väärivaid saavutusi; ei toeta Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamist; leiab, et KeA vajab kahtlemata reformimist; metsavahi ametikoha taastamine parandaks tema hinnangul kindlasti metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt646 RIINA EIGI

RIINA EIGI
Kandidaadi number 646
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult  (raietegevuse piiramist looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu, looduslike pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist ning odavate küttepuude võimaldamist riigimetsast majanduslikult vähekindlustatud inimestele) ja 3 punkti osaliselt (toetab 3-hektarilist lageraielanki, uuenemise tingimuste parandamise teemalist põhjalikumat arutelu valdkonna spetsialistidega ja looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaal)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema 4 miljonile tihumeetrile aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peaks laialdasemalt praktiseerima; peab looduslikult uuenenud metsasid kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et metsamasinate arvu peab tunduvalt vähendama ning Eestile sobiks tema hinnangul 10 harvesteri ja 10 forvarderi; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Jahinduse elektroonilise andmebaasi loomise küsimus vajab tema hinnangul lähemat uurimist; ei poolda suurulukite massküttimist; huntide küttimise osas peab vajalikuks põhjalikumat arutelu ning karusid tuleks tema hinnangul paremini hoida; salaküttimist soovib lähemalt uurida, enne kui selle kohta midagi öelda saab

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 2 people, people sitting

AIN AUKSIMÄE
Kandidaadi number 183
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (1 hektarilist lageraielanki, metsa uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, raiete piiramist looduskaitsealadel, pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist ning vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kraavisüsteemide sulgemist riigimaadel), 1 punkti osaliselt (toetab 3 kuust raierahu) ning põhjalikku kaalumist odavate küttepuude võimaldamise küsimuses vähekindlustatud inimestele (märgib, et RMK küttepuude hinnad on eramüüjatega võrreldes ebamõistlikult kõrged)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema, aga täpset numbrit ei oska hetkel öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; looduslikult uuenenud metsa peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsatraktorite arvus pole tema hinnangul küsimus, vaid kontrolli alla tuleb saada masinate tegevus; peab saemehi metsatraktorite kasutamisele paremaks alternatiiviks, aga lisab, et lageraie puhul on harvester ilmselt siiski mõistlikum valik

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; pooldab enamat huntide jahtimist; karude puhul peab seniseid küttimismahte asjakohaseks; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks ning lisab, et salaküttimise eest tuleks karistada hoopis rangemalt kui seda praegu tehakse

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma ülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni säilimist Keskkonnaametist lahus ja KKI tugevdamist; leiab, et KeA vajab reformi; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks kahtlemata metsanduse olukorda ning lisab, et metsavahtide kaotamine on olnud üks Eesti metsanduse suuri kuritegusid

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltHANNES PUU
Kandidaadi number 429
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ning 2 osaliselt (pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist, ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaal, aga mitte täies mahus)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; ei leia, et metsamasinate hulgaga oleks probleeme, aga peab professionaalsete saemeeste rakendamist alati paremaks alternatiiviks

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide jahi küsimus nõuab põhjalikumat arutelu, karude puhul peab seniseid küttimismahtusid asjakohasteks; salaküttimise probleem väärib tema hinnangul tähelepanu, aga seda ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus; on kursis mõningate puudustega KeA töös ja peab asja lähemalt uurima; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt647 JANICA SEPP

JANICA SEPP
Kandidaadi number 647
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu, pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist ning odavate küttepuude võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele) ja 2 punkti osaliselt (leiab, et lageraielanki peaks piirama 3 hektarini ning järelejäänud looduslikud vooluveekogud tuleks kaitse alla võtta, aga riigimaadel kuivendussüsteeme mitte sulgeda)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema, aga täpset numbrit ei oska hetkel öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; looduslikult uuenenud metsa peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsatraktorite arvu peaks tema hinnangul vähendama ning peab saemehi metsatraktorite kasutamisele paremaks alternatiiviks

Jaht – Leiab, et jahinduse elektroonilise andmebaasi loomise küsimust peaks lähemalt uurima; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide jahi küsimus nõuab tema hinnangul põhjalikumat arutelu; karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimist peab lähemalt uurima, enne kui saab langetada edasisi otsuseid

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma ülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni hoidmist Keskkonnaametist lahus; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person, standing and closeup

ERKO ELMIK
Kandidaadi number 432
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ja 2 osaliselt (5-hektarilist lanki ja uuenemise tingimuste parandamist spetsialistidega läbi rääkides)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; peab mõistlikuks kehtestada rangemad nõuded metsamasinate ostuks antavatele laenudele; pooldab saemeeste enamat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise probleemi tuleks tema hinnangul põhjalikumalt analüüsida; huntide jaht vajab põhjalikumat arutelu, karusid peab aga paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium töös on nii puudujääke kui ka tunnustust väärivat; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person, closeup

AIN OSTRA
Kandidaadi number 179
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (1 hektarilist lageraielanki, metsa uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, 4-kuust raierahu, vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kraavisüsteemide sulgemist riigimaadel ning riigimetsast varutud küttepuude odavat müümist majanduslikult vähekindlustatud inimestele), 1 punkti osaliselt (leiab, et pühapaigad tuleb inventeerida, aga mitte riikliku kaitse alla võtta) ning looduskaitsealadel raietegevuse piiramise küsimust tuleks tema hinnangul põhjalikult kaaluda

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – PUNANE TULI Leiab, et sobilik raiemaht aastas peaks olema 10 miljonit tihumeetit

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsatraktorite arv ei vaja tema hinnangul reguleerimist, kui kehtivad sobilikud raiekriteeriumid; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Leiab, et jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise probleem vajab lähemat uurimist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide ja karude jahi küsimus vajab põhjalikumat arutelu; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senses töös on nii ebaõnnnestumisi kui kordaminekuid; pooldab Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendamist Keskkonnaametiga (KeA); KeA vajab tema hinnangul reformi; metsavahi ametikoha taastamine võiks tema hinnangul metsanduslikku järelvalvet parandada

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


ALAR KARU
Kandidaadi number 1141
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Ei toeta petitsiooni “Lageraied ajalukku!” ühtegi punkti täielikult, aga 3 punkti toetab osaliselt (3-hektarilist lanki, metsa uuenemise tingimuste osas spetsialistidega läbi rääkimist, looduslike pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist), 2 punkti ei toeta (looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja riigimaadel kuivendussüsteemide sulgemist ning majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuude odav võimaldamine); ülejäänud ettepanekute puhul pooldab põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht võib jääda samaks

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et praegune metsamajandus sobib meile paremini kui püsimetsandus; leiab, et metsatraktorite hulgaga ei ole probleeme ja et saemeeste rakendamine pole mõistlik, kui harvesteri kasutamine on majanduslikult tulusam

Jaht – Jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomiste küsimus vajab kandidaadi hinnangul uurimist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide ja karude jahi küsimus nõuab põhjalikumat arutelu; salaküttimine väärib lähemat uurimist

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium tuleb oma tööülesannetega hetkel hästi toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaameti tööga on rahul; metsavahi ametikoha taastamist ei pea mõttekaks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Vaata lisaks: