EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: JÕGEVA- JA TARTUMAA

EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019:  JÕGEVA- JA TARTUMAA

KAI KÜNNIS-BERES
Kandidaadi number 438
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus –  Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et metsatraktorite ostuks antavatele laenudele tuleks seada rangemad tingimused; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid tuleb paremini hoida; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt653 KÜLLI ORG

KÜLLI ORG
Kandidaadi number 653
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele peaks sisse seadma rangemad nõuded; pooldab saemeeste rakendamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine on tema hinnangul probleem, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb puudujääke, kuid on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person

MÄRT LÄÄNEMETS
Kandidaadi number 189
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa

Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema, aga täpset numbrit ei oska veel öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et harvesteride hulka tuleks riiklikult reguleerida; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma tööülesannetega hetkel toime; ei toeta Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendamist Keskkonnaametiga (KeA) ning leiab, et KKI vajab tugevdamist; peab vajalikuks KeA reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine oleks positiivne

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Kandidaadi KRISTIAN SUVE pilt

KRISTIAN SUVE
Kandidaadi number 768
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult ning lisab, et keelustaks järgnevaks kahekümneks aastaks igasuguse lageraie ning metsatraktorite kasutamise

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust peaks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerima; peab looduslikult uuenenud metsasid kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et metsatraktorid pole vajalikud ning jätaks kogu metsatöö ainult saemeestele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; peab salaküttimise küsimust lähemalt uurima, enne kui saab langetada täpsemaid otsuseid

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt652 ANNELI PALO

ANNELI PALO
Kandidaadi number 652
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel, aga mitte täies mahus

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Raiemaht peab hüppeliselt kahanema 4-5 miljoni tihumeetrini aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; loodulikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamaks; peab mõistlikuks kehtestada rangemad nõuded metsamasinate ostuks antavatele laenudele; pooldab saemeeste enamat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; toetab huntide vähemat jahtimist, karude puhul peab seniseid küttimismahte asjakohasteks; salaküttimist peab probleemiks, millele peab tähelepanu pöörama, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senses töös on nii puudujääke kui tunnustust väärivat; toetab iseseisvat ja tugevat Keskkonnnainspektsiooni; on kursis mõningate puudustega KeA töös ja peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastmise ettepanekut peab kaalumisväärseks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu urmas heinaste tulemus

URMAS HEINASTE
Kandidaadi number 190
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuidu odava võimaldamise hoolikat kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks sisse seada rangemad nõuded; pooldab saemeeste rakendamist metsatraktoritele

Jaht – Jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise küsimus vajab tema hinnangul lähemat uurimist; ka suurulukite jahi küsimus vajab põhjalikumat analüüsi ning huntide ja karude küttimine põhjalikku arutelu; salaküttimise teemat soovib enne edasiste hinnangute langetamist samuti eelnevalt uurida

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb puudujääke, kuid on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person, smiling

IVO-HANNES LEHTSALU
Kandidaadi number 440
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 2 punkti täielikult (raietegevuse piiramist looduskaitsealadel ning looduslike pühapaikade inventeerimist ja kaitse alla võtmist), 4 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki, metsa uuenemise tingimuste parandamist arutelus spetsialistidega, 3-kuust raierahu ning järelejäänud looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel) ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuidu odavat võimaldamist peab põhjalikku kaalumist väärivaks mõtteks

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning leiab, et saemeeste rakendamine tekitab häid paikseid töökohti

Jaht – Jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise mõte vajab tema hinnangul lähemat uurimist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide jahi küsimus vajab tema hinnangul põhjalikumat arutelu, karude vajavad aga paremat hoidmist; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei pea ka üle tähtsustama

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt651 PEETER LEPISK

PEETER LEPISK
Kandidaadi number 651
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (uuenemise kriteeriumite tõstmist latimetsa eani, pühapaikade inventeerimist ja riiklikku kaitse alla võtmist ning riigimetsast pärit küttepuidu odavat võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele), 3 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki, 3-kuust raierahu ning looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide osalist sulgemist riigimaal) ja leiab, et raietegevuse piiramise küsimust looduskaitsealadel peaks põhjalikult kaaluma

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust peaks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerima, aga sellega sarnases mahus võiks jätkata ka praegust lageraiete ning istutamise põhist metsamajandust; peab looduslikult uuenenud metsasid kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et metsatraktorite puhul on nende arvust olulisem see, mida nendega tehakse; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide jahi küsimus vajab tema hinnangul põhjalikumat arutelu, karud aga kindlasti paremat hoidmist; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Ministeeriumi senises töös näeb nii puudujääke kui kordaminekuid; pooldab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; leab, et Keskkonnaamet vajab reformimist; peab metsavahi ametikoha taastamise mõtet heaks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi PEETER ERNITS pilt

PEETER ERNITS
Kandidaadi number 761
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, suuremaid raiepiiranguid looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu ja looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, pühapaikade inventeerimist ja kaitse alla võtmist ning odavate küttepuude võimaldamist riigimetsadest majanduslikult vähekindlustatud inimestele), 1 punkti osaliselt (leides, et lageraielangi maksimumsuurus võiks olla 3 hektarit) ning leiab, et vooluveekogude kaitse alla võtmise ja riigimaadel kuivendussüsteemide sulgemise küsimus väärib põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandus vääriks tema hinnangul senisest suuremat praktiseerimist, aga samal ajal võiks samas mahus jätkata ka lageraiete ja istutuspõhise metsamajandusega; leiab, et harvestere võiks olla vähem; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise puhul leiab, et see vajab põhjalikumat analüüsi; pooldab huntide enamat jahtimist ja karude puhul on rahul seniste küttimismahtudega; huntide ja karude seniseid küttimismahte peab asjakohasteks; salaküttimine on tema hinnangul probleem, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi RAIVO PÕLDARU pilt

RAIVO PÕLDARU
Kandidaadi number 762
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning ka kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel, aga mitte täies mahus; looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ei toeta

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et sobilik raiemaht aastas oleks 8 miljonit tihumeetirit

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; pooldab rangemaid nõudeid metsamasinate ostuks antavatele laenudele; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Ei toeta jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; pooldab huntide enamat jahtimist ja on rahul karude seniste küttimismahtudega; salaküttimise probleemiga ei ole enda hinnangul piisavalt kursis

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium üldiselt toimib, aga ajuti esineb üle pingutamist ja omaniku huvidega vähe arvestamist; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamist; on kursis mõningate puudustega KeA töös ja leiab, et peab teemat põhjalikumalt uurima; leiab, et metsavahi ametikoht väärib mingikujulist taastamist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu toomas frey elurikkuse tulemus

TOOMAS FREY
Kandidaadi number 655
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ning raierahu puhul pooldab 3-kuust varianti, vähekindlustatud inimestele riigimetsadest varutud küttepuidu odavat võimaldamist peab aga kaalumist väärivaks ettepanekuks

Biomass – Ei teadvusta biomassiga seonduvaid probleeme ja leiab, et biomassi kasutamine aitab vastu seista kliimamuutustele

Raiemaht – Sobilikuks raiemahuks on välja käinud isiklikud arvutused, mille tulemus on 5-6 mln tm aastane raiemaht

Looduslähedasem metsamajandus – Täitmata

Jaht – Täitmata

Poliitiline hoiak – Täitmata

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Image may contain: 1 person

KAIDO VÄLJAOTS
Kandidaadi number 192
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 2 punkti täielikult (4-kuust raierahu ja looduslike pühapaikade inventeerimist ning riikliku kaitse alla võtmist); 1 punkti osaliselt (metsa uuenemise tingimuste spetsialistidega üle arutamine); langi pindala vähendamise küsimuses loeb end ebapädevaks vastajaks ning ülejäänud punkte sooviks põhjalikult kaaluda

Biomass – Täitmata Raiemaht – Täitmata

Looduslähedasem metsamajandus – Täitmata

Jaht – Täitmata 

Poliitiline hoiak – Täitmata 

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Vaata lisaks: