EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: TARTU LINN


EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: TARTU LINN

MARKO KAASIK
Kandidaadi number 447
Valimisringkond: Tartu linn

Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab “Lageraied ajalukku!” petitsiooni kõiki punkte täielikult ning lisab, et tema hinnangul peab samu meetmeid rakendama ka erametsades

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid ökoloogilisi probleeme ja toetab biomassi säästlikkuse tõstmise kõiki kriteeriume, pakkudes veel lisakriteeriumina välja, et vana metsa pindala peab kasvama, ja seades kahtluse alla biomassile toetuste maksmise kui sellise

Raiemaht – Peab järgmiseks aastakümneks sobivaks raiemahuks 5 miljonit tihumeetrit aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist; peab looduslikult uuenenud metsasid kunstpuistutest vastupidavamateks; peab vajalikuks metsatraktorite arvu vähenemist kolmandiku võrra; eelistab saemehi harvesteridele

Jaht – Toetab avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite intensiivistunud küttimist; hunte ja karusid peaks paremini hoidma; peab salaküttimist probleemiks, mida peab arutama, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeerium ei tule tema hinnangul hetkel oma ülesannetega toime ning ministeeriumil puudub kandidaadi hinnangul poliitiline tahe keskkonnaressursse kaitsta, tegutsedes hoopis ärikorporatsioonide huvides; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja kaaluda inspektsiooni politseiga ühendamise võimalust; leiab, et KeA tööd peab reformima; toetab metsavahi ametikoha taastamist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt656 AHTO KAASIK

AHTO KAASIK
Kandidaadi number 656
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate hulga küsimust ei oska kommenteerida, aga arvab, et täiendavate metsakaitsemeetmete kasutusele võtmine lahendaks probleemi ise; eelistab saemehi metsatraktoritele ja lisab, et metsas peaks soodustama käsitööd

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimisega ei ole enda hinnangul piisavalt kursis, et täpsemat hinnangut anda; lisab veel, et kindlasti tuleks lõpetada veelindude massilised tapatalgud

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu helle kaasik tulemus

HELLE KAASIK
Kandidaadi number 455
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel samuti, aga mitte täies mahus, ning looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmise küsimust peaks kandidaadi hinnangul põhjalikult kaaluma

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema ning lisab, et raiemahtude alandamisel tuleb kompenseerida juba tehtud üleraiet

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktorite kohta leiab, et need on nagu “muinasjutu kratid”, keda omanik ei saa tööta jätta, aga riik ei saa neid ka lihtsalt eemaldada, vaid selleks on vaja korralikku tegevuskava; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude osas leiab, et nad peavad saama metsas rahulikult elada, aga neid ei saa lasta ka inimesele ohtlikuks muutuda; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Pildiotsingu raul kübarsepp tulemus

RAUL KÜBARSEPP
Kandidaadi number 453
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine on tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person, hat, sky, child, outdoor and closeup

REA SEPPING
Kandidaadi number 448
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamaks; peab mõistlikuks kehtestada rangemad nõuded metsamasinate ostuks antavatele laenudele, et metsatraktorite arvu vähendada; pooldab saemeeste senisest enamat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; toetab huntide ja karude paremat hoidmist; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu kivastik mart kandidaat tulemus

MART KIVASTIK
Kandidaadi number 206
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja põhjalikku kaalumist vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuidu odava võimaldamise ettepaneku osas

Biomass – Teadvustab mõningal määral biomassiga seonduvaid probleeme

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema; numbri osas toetab metsamehe Rainer Kuuba analüüsi, mis näeb ette raiemahu langetamist järgmisel kümnendil 4 miljonile tihumeetrile aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsanduse laialdasem praktiseerimine väärib põhjalikku kaalumist; metsatraktoreid võiks kandidaadi hinnangul vähem olla; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hundi- ja karujaht nõuab kandidaadi hinnangul põhjalikku arutelu; salaküttimise osas ei ole teadlik, ent leiab, et kui on probleem, peab tegelema

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei täida hetkel oma põhiülesannet; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning inspetksiooni tugevdamist; leiab, et KeA vajab reformimist; on veendunud, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks metsanduslikku olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


GEA KANGILASKI
Kandidaadi number 574
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult, samuti toetab järelejäänud looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte riigimaadel kuivendussüsteemide sulgemist, ning vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuidu odava võimaldamise ettepanekut tuleks tema hinnangul lähemalt kaaluda

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema hüppeliselt; lisab, et EKO on pidanud sobivaks raiemahuks 8,4 tihumeetrit aastas, aga seda, kas see on ikka veel sobilik, peaks ökoloogidega täpsemalt arutama

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamaks; leiab, et raiepiirang lahendaks ka probleemid metsatraktorite hulgaga; toetab saemeeste laialdasemat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid peab tema hinnangul paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltJÜRI GINTER
Kandidaadi number 450
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ja toetab ka pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist, ning leiab, et looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmise ja riigimaadel kuivendussüsteemide sulgemise küsimus vajab põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Raiemaht peab kahanema ja lisab, et “see peaks vastama olukorrale ning võib muutuda eri suundades

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsamasinate puhul ei pea probleemiks mitte nende arvu, vaid seda, kuidas neid kasutatakse; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise puhul leiab, et kuna need loomad kahjustavad noorendikke, siis tuleb nende arvu piirata vastavalt vajadusele; huntide jahi puhul leiab, et jahtida tuleks vaid neid loomi, kes on ohtlikud; karude jahi küsimus nõuab tema hinnangul põhjalikumat arutelu; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi töös näeb nii vigu kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltASKO TAMME
Kandidaadi number 578
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (metsade uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani; raietegevuse piiramist looduskaitsealadel; 4-kuust raierahu; looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ning kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel), 1 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki); majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast odavate küttepuude võimaldamise ettepanekut tahab põhjalikult kaaluda; pühapaikade kohta ütleb, et ta ei oska selle kohta seisukohta võtta, sest üldiselt tuleb kaitsta kõikke põlist ja iidset, aga samal ajal olevat esoteerika talle võõras

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema 7-8 miljonile tihumeetrile aastas ning lisab, et lõplik number tuleks saada ühiskondlike läbirääkimiste teel ning peaks olema ka viimaste aastate üleraiet kompenseeriv

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktoreid võiks tema hinnangul olla 200 ja 250 vahel, eeldades, et praegu on neid u 300; toetab saemeeste töö senisest suuremat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise probleemi tahab põhjalikumalt analüüsida; hunte peaks senisest enam hoida, karude seniseid küttimismahte peab asjakohasteks; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks; jahi koha pealt lisab veel sedagi, et “kevadise linnujahi lubamine on skandaalne, naeruväärne ja ilmestab hästi praegust keskkonnaküsimuste poliitilise juhtimise taset”

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime, aga samal ajal on nende töös ka tunnustustväärivaid saavutusi ja seal olevat tööl ka palju väga tublisid inimesi; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi MERIKE LUMI pilt

MERIKE LUMI
Kandidaadi number 778
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult  (1-hektarilist lageraielanki, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel, pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist ning odavate küttepuude võimaldamist riigimetsast majanduslikult vähekindlustatud inimestele), 2 punkti osaliselt (toetab metsa uuenemise tingimuste üle spetsialistidega läbi rääkimist ning looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel; raierahu koha pealt toetab ettepaneku põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peaks laialdasemalt praktiseerima; pooldab pigem metsade tagasi istutamist kui looduslikku uuenemist; leiab, et metsatraktorite arv peaks vähenema; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massilist küttimist; huntide ja karude jahi küsimus vajab tema hinnangul põhjalikumat arutelu; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, kuid mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA töös on kursis mõningate puudustega ja peab asja lähemalt uurima; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


657 MART JÜSSI

MART JÜSSI
Kandidaadi number 657
Valimisringkond: Tartu linn

Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (1 hekarilist lanki, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel ja 4-kuust raierahu), 2 punkti osaliselt (vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kraavisüsteemide sulgemist, ja pühapaikade inventeerimist, aga mitte riiklikku kaitse alla võtmist) ja 2 punkti puhul leiab, et asi vajaks täiendavat kaalumist (metsade uuenemise tingimuse küsimus ja küttepuude odav võimaldamine vähekindlustatud inimestele)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema, aga täpset numbrit ei oska välja pakkuda; leiab, et raiemahu kahandamine peab muu hulgas toimuma säästva arengu seaduse alusel säästliku varu kehtestamise kaudu

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist; leiab, et looduslikult uuenenud metsad on kunstpuistutest vastupidavamad; leiab, et metsatraktorite ostmisele antavatele laenudele peaks seadma täiendavaid piiranguid; eelistab saemehi harvesteridele

Jaht – Leiab, et jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise küsimus vajab lähemat uurimist; ei toeta suurulukite masküttimist ja leiab, et hunte peaks paremini hoidma ja karude jaht vajab põhjalikumat arutelu; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Varasemas keskkonnapoliitikas näeb nii vigu kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning KKI tugevdamist; KeA töö puhul on kursis mõningate puudustega ning leiab, et probleem vajab lähemat uurimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine pole praeguses olukorras enam võimalik

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltRohelised | Mahealkoholile maksusoodustus

ELMER JOANDI
Kandidaadi number 449
Valimisringkond: Tartu linn

Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab “Lageraied ajalukku!” petitsiooni 5 punkti täielikult ja 2 osaliselt (kuivendussüsteemide sulgemist toetab, aga mitte täielikult, ning küttepuude odavat kättesaadavust vähekindlustatud inimestele peab juba toimivaks osaks sotsiaalsüsteemist)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme, leiab, et metsaraie piiramine lahendaks biomassi liigse kasutuse probleemi

Raiemaht – Peab järgmiseks aastakümneks sobivaks raiemahuks 6 miljonit tihumeetrit aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist; leiab, et metsade uuenemist ühel või teisel viisil (istutamise või loodusliku uuenemise soodustamisega) tuleb trahvidega tagada; ei pea metsatraktorite arvu piiramist efektiivseks viisiks protsessi sekkuda, vaid leiab, et raiemahtude piiramine lahendaks ka metsatraktorite liigse kasutamise probleemi; eelistab saemehi harvesteridele

Jaht – Ei toeta jahinduse avaliku infosüsteemi loomist; suurulukite intensiivistunud küttimist ei pea vajalikuks; huntide ja karude puhul peab praeguseid küttimise mahtusid puudutavaid regulatsioone asjakohasteks ja piisavateks; salaküttimist ei pea Eestis probleemiks

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeerium ei tule tema hinnangul hetkel oma ülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning KKI tugevdamist; leiab, et KeA tööd peab lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamist võiks tema hinnangul siduda kodanikupalga eksperimendiga

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person

LAILI JÕGIAAS
Kandidaadi number 201
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Eesti Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (1-hektarilist lageraielanki, uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel ja 4-kuust raierahu), 2 punkti osaliselt (pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist; looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel; oodavate küttepuude ettepanekule jätab vastamata

Biomass – KOLLANE TULI Tunnistab, et ei tea teemast piisavalt, aga mõistab, et biomassiga pole võimalik fossiilkütuseid täielikult asendada

Raiemaht – Raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; metsamasinate võimaliku hulga ja selle potentsiaalse vähendamise vajadust ei oska hinnata; pooldab saemeeste suuremat rakendamist tänu töökohtade tekkimisele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide seniseid küttimismahtusid peab asjakohasteks, aga karude puhul leiab, et neid peaks paremini hoidma; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksaks ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person, beard, sunglasses and closeup

HEIKI LILL
Kandidaadi number 199
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Eesti Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (1-hektarilist lageraielanki, 4-kuust raierahu ja pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist), 1 punkti osaliselt (metsa uuenemise tingimuste parandamist spetsialistidega läbi rääkides); ülejäänud punktide kohta leiab, et neid tuleks põhjalikult kaaluda, ning lisab, et kuna ta pole metsandust õppinud, on tal raske neile täielikult vastata

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab olema loogilises seoses juurdekasvuga

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsamasinate hulka ja saemeeste küsimust ei oska kommenteerida

Jaht – Jätab vastamata, sest ei oma enda hinnangul piisavaid teadmisi

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaamet vajab reformimist ja metsavahi ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist; teisi punkte ei oska hinnata

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltJAAK LAINESTE
Kandidaadi number 903
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Erakond Eesti 200 nimekirjas
*kandidaat lisab, et räägib kogu Eesti 200 nimel

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 2 punkti täielikult (uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani ja raietegevuse piiramist looduskaitsealadel), 3 punkti osaliselt (üldise 4-kuuse raierahu osas leiab, et selleni tuleks liikuda järk-järgult koos põhjalike kompenseerimis- ja ümberkorraldusmeetmetega; toetab pühapaikade inventeerimist ja vajadusel ka kaitse alla võtmist, kui sellega kaasneb kompensatsioon omanikule, ja lisab, et “pühapaiga osas on vaja ühtset arusaama”; toetab looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmise ja kuivendussüsteemide riigimaadel sulgemise ettepaneku põhjalikku kaalumist; majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsadest varutud küttepuidu küsimuses leiab, et “selle saavutamiseks oleks vaja leida realistlik meetod ja lahendus”); langi pindala kohta leiab, et “see peaks olema sõltuvuses ruumist, asukohast, kasvukohatüübist ja ruumilistest metsamajandamis põhimõtetest

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust, lisades, et ideaalis ei tohiks biomassi üldse põletada, kui ei kasutata süsiniku püüdmise mehhanisme, ja et koostootmisjaamadega on see häda, et nad toodavad suuremas osas sooja, mida meie kliimas pole umbes pool aastat vaja ja mis läheb seetõttu suvel enamasti lihtsalt raisku

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist, aga sarnases mahus võiks jätkata ka senist lageraiete ja istutamise põhist metsamajandust; metsatraktorite puhul leiab, et kui raiemahud on kontrolli all, ei tohiks need enam praeguseid probleeme tekitada, aga põhimõtteliselt on võimalik ka täiendavate aktsiisimaksude kaalumine; saemeeste puhul leiab, et praeguse tööjõu olukorra puhul pole probleemiks mitte saemeeste töö vähene rakendamine, vaid tööjõuprobleemid ja professionaalsete saemeeste vähene kättesaadavus

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et nii huntide kui karude jaht nõuab põhjalikumat arutelu ja lisab, et lammastele on üha kasvavaks probleemiks hoopis šaakalid; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeerium ei tule kandidaadi hinnangul hetkel oma põhiülesannete toime; toetab Keskkonnainspektsiooni jäämist iseseisvaks asutuseks; Keskkonnaamet vajab tema hinnangul reformimist ning lisab, et ka seadused vajavad parandamist loodushoiu suunal; metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi JAAK VALGE pilt

JAAK VALGE
Kandidaadi number 770
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – KOLLANE TULI Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 1 punkti täielikult (4-kuust raierahu); 4 punkti osaliselt (lageraielankide puhul toetab piirsuurust, mis on metsamajandajate ja metsa-ökoloogide poolt kompromissina kokku lepitud; metsa uuenemise tingimuste tõstmise osas toetab sama seisukohta; toetab looduslike pühapaikade inventeerimist ja kaitse alla võtmist vastavalt inventeerimise tulemustele; samuti toetab looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja ka kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel, aga mitte täies mahus); ülejäänud 2 ettepanekut peab põhjalikult kaalumist väärivaks (raietegevuse piiramine looduskaitsealadel ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuude odav võimaldamine)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemahu suhtes peaksid metsamajandajad ja ökoloogid jõudma kompromissile, aga on juba arvamisel, et see kompromiss tähendab raiemahtude langemist

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktorite puhul leiab, et küsimus on pigem metsade majandamise viisides kui konkreetselt metsamasinate hulgas; leiab, et saemeeste senisest suurem rakendamine tekitaks maapiirkondadesse paikseid töökohti, ent ei pea seda mõttekaks, kui harvesteri kasutamine on majanduslikult tulusam

Jaht – Jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise küsimuses leiab, et peab seda lähemalt uurima; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide ja karude jahi küsimus nõuab põhjalikumat arutelu; salaküttimine väärib tema hinnangul samuti lähemat uurimist

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; on kursis mõningate puudustega KeA töös ja peab asja lähemalt uurimine; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltHELJO PIKHOF
Kandidaadi number 572
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 1 punkti täielikult (raietegevuse piiramist rahvusparkides ning looduskaitsealadel), 4 punkti osaliselt (3 hektarilist lageraielanki, uuenemise tingimuste parandamist 1,3 meetrini ja järelejäänud looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel; looduslike pühapaikade puhul aga selgitab, et sotsiaaldemokraadid plaanivad panna inventeerimisse lisavahendeid ning esinduslikumad objektid tuleks ka kaitse alla võtta, aga lisas, et igasugust hooldust ja raiet seepärast veel pühapaikades automaatselt välistada ei saa); 4-kuuse raierahu puhul toetab ettepaneku põhjalikku kaalumist, vähekindlustatud inimestele RMK metsadest varutud küttepuude odava võimaldamise punkti aga ei toeta, sest leiab, et seda rolli täidavad juba kohalike omavalitsuste võimaldatavad sotsiaalteenused

Biomass – Ei mõista biomassi problemaatika tuuma ning peab seda adekvaatseks lahenduseks kliimamuutuste vastu võitlemises

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema, lisades, et “pikas perspektiivis peavad raiemahud kahanema, sest küpse metsa tagavarad vähenevad

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsamasinate müügi piiramine ei tundu talle mõistlik, vaid leiab, et pigem lahendavad masinanatega seonduvad probleemid juba raiepiirangud ise; saemeeste eelistamisega seotud küsimusele ei vasta üheselt, vaid leiab, et nende hulga reglementeerimist ei saa riigilt eeldada ja et see on üks raskemaid ja ohtlikemaid töid, aga samal ajal vähe tasustatud

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ulukite, huntide ja karude küttimise küsimuses leiab, et praegu järgitakse Keskkonnaagentuuri soovitusi, mis omakorda toetub teaduspõhisele jahindusele, aga teaduspõhine jahindus on üks osa looduskaitsest ning aitab tagada liigilise mitmekesisuse ja ulukipopulatsioonide elujõulisuse ning et oluline on ka jahimeeste roll teaduslikus jahipidamises ja sellega seotud uurimistele kaasa aitamises, mis on eelduseks mõistlikule ressursikasutusele ning aitab hoida Eesti unikaalset looduskeskkonda; peab salaküttimist tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium töös esineb puudujääke ja on vaja reforme, aga esineb ka tunnustust väärivaid saavutusi; Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamise küsimuses leiab, et oluline pole mitte ühendamine kui selline, vaid see, et KKI-sse suunataks rohkem ressurssi; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; metsavahi ametikoha küsimuses leiab, et keskkonnajärelvalvet aitaks parandada KKI volituste ja vahendite suurendamine

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


JAAN VAIKSAAR
Kandidaadi number 1162
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Ei toeta ühtegi petitsiooni “Lageraied ajalukku!” punkti täielikult, aga peab kaalumist väärivaks 2 ettepanekut (raietegevuse piiramist rahvusparkides ning looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Ei pea end raiemahu kommenteerimise osas kompetentseks, aga leiab, et raiemahud käivad lainelise joonena ja sobilikud mahud muutuvad periooditi

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab püsimetsamajanduse laialdasema praktiseerimise põhjalikumat kaalumist; eelistab pigem istutamist loodusliku uuenemise soodustamisele; ei näe, et metsamasinate hulgaga oleks probleeme ning leiab, et saemeeste kasutamine pole mõistlik, kui metsatraktori eelistamine on inimtööjõuast majanduslikult tulusam

Jaht – Ei toeta jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude küttimise küsimus vajaks tema hinnangul põhjalikumat arutelu; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab lähemat uurimist, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi senises töös näeb nii head kui halba; ei toeta Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendamist Keskkonnaametiga; KeA reformimise vajaduse suhtes ei oska seisukohta võtta; metsavahi ametikoha taastamist ei pea perspektiivikaks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltMADIS LEPAJÕE
Kandidaadi number 1029
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Eesti Keskerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 1 punkti täielikult (metsa uuendamise kriteeriumite tõstmist latimetsa eani), 2 punkti osaliselt (5-hektarilist lageraielanki ja pühapaikade inventeerimist ilma riikliku kaitse alla võtmata) ning 3 punkti puhul leiab, et neid peaks põhjalikult kaaluma (raietegevuse piiramist looduskaitsealadel, üldist raierahu ja vooluveekogude kaitse alla võtmise ning kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel); riigimetsast pärit küttepuude odavat võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele ei poolda

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – PUNANE TULI Leiab, et raiemaht võib jääda nii järgmisel kümnendil kui pikemas perspektiivis sama suureks nagu praegu

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peaks laialdasemalt praktiseerima, aga sarnases mahus võiks jätkata ka praegusel ajal levinud lageraiete ja istutamise põhise metsamajandusega; metsatraktorite hulgas ei näe probleeme ning leiab, et saemeeste eelistamine pole mõistlik, kui metsatraktori kasutamine on majanduslikult tulusam

Jaht – Jahinduse elektroonilise andmebaasi loomise küsimus vajab tema hinnangul lähemat uurimist; suurulukite küttimise suhtes ei oska seisukohta võtta; huntide ja karude jahi osas peab seniseid küttimismahte asjakohasteks; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, kuid mida ei maksa üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – PUNANE TULI Keskkonnaministeeriumi senises töös näeb nii puudujääke kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni ühendamist Keskkonnaametiga (KeA) ning on KeA senise tööga rahul; metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


TOOMAS JÜRGENSTEIN
Kandidaadi number 573
Valimisringkond: Tartu linn
Kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas


Ankeedi täitmise asemel saatis Toomas Jürgenstein Eesti Metsa Abiks (EMA) toimkonnale kirja, kus selgitas, et on meile saadetud küsimustele vastamisega hädas, sest “peaaegu iga küsimuse puhul tahaksin kokku kutsuda ökoloogid, metsamehed ja rahvapärimuse uurijad, nad tuppa kinni panna ning neid sealt enne välja ei lase, kui kompromiss on sündinud”. Kuna EMA toimkond on liiga palju näinud, et seda-sorti “kompromissidega” ei saavutata tegelikku tasakaalu, siis leidsime, et selline suhtumine saab meie poolt “punase” tule. Leiame, et sedavõrd kriitiliste küsimuste suhtes, mis kõnetavad kogu rahvast, peaks ka poliitik olema suuteline selgeid otsuseid langetada.

Aga las igaüks langetab lõpliku otsuse iseseisvalt ja meile saadetud kirjale tuginedes:

Head Eesti Metsa Abiks inimesed!

Tunnistan, ma olen natuke teie saadetud küsimustele vastamisega hädas. Peaaegu iga küsimuse puhul tahaksin kokku kutsuda ökoloogid, metsamehed ja rahvapärimuse uurijad, nad tuppa kinni panna ning neid sealt enne välja ei lase, kui kompromiss on sündinud. Midagi pole teha, ma usun tarkade inimeste võimesse kompromisse leida.  

Ehkki mul kusagil sügaval bioloogi haridus endast märku annab ja oma vande sõpradega (Olgu Urmas Tartes, Leho Luigujõe või Andres Kalamees) olen veetnud väärtuslike tunde ka Maaülikooli teadlastega vesteldes (näiteks Veiko Uriga), vanu metsavahte ja metsnikke kuulates või siis maausuliste maailma end sisse mõeldes.  Tunnen, et küsimustele vastamine, kus mind tahes-tahtmata lähenevad valimised mõjutavad, oleks nendes küsimustes sisalduvate oluliste teemade madaldamine või isegi peenrahaks muutmine.    

Kunagi kirjutasin oma mõtted loodusest enam-vähem lahti, nii mõnelegi küsimusele on vastus siin olemas:
 
http://toomasjyrgenstein.blogspot.com/2018/08/puhastustuli-loodust-armastavatele.html

Heade soovidega,

Toomas JürgensteinVaata lisaks: