EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: PÄRNUMAA


EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: PÄRNUMAA

667 MATI KOSE

MATI KOSE
Kandidaadi number 667
Valimisringkond: Pärnumaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult ning lisab, et toetab pikemat, 5-kuust raierahu

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema 5 miljoni tihumeetrini aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte peaks senisest paremini hoidma, karude jahi küsimus nõuab arutelu; peab salaküttimist tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime ning leiab, et “ministeerium on eelmise kantsleri ajal sisuliselt puidutööstuse poolt kaaperdatud”; toetab Keskkonnainspektsiooni ühendamist politseiga; Keskkonnaamet vajab tema hinnangul reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise küsimus väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt671 TAUNO JÜRGENSTEIN

TAUNO JÜRGENSTEIN
Kandidaadi number 671
Valimisringkond: Pärnumaa

Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja 1 punkti osaliselt (raierahu kehtestamist 3-kuusena)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema hüppeliselt, aga täpset numbrit ei oska hetkel välja pakkuda

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist; leiab, et looduslikult uuenenud metsad on kunstpuistutest vastupidavamad; soovitab metsatraktorite puhul seada sisse aktsiis, mis soosiks kergemaid ja pisemaid masinaid; eelistab saemehi harvesteridele

Jaht – Ei toeta jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist, sest see oleks tema hinnangul “samm Orwelliliku ühiskonna suunas” ja jahimehi tulevat pigem harida; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid tuleks paremini hoida; salaküttimise probleem vajab tema hinnangul lähemat uurimist (märgib, et tema kogemus ütleb, et salaküttimisega tegelevad tihtipeale ametlikud jahimehed ise ning et see on sügav eetiline probleem, millega tegelemine vajab sotsiaalselt hoolikalt valitud lähenemist)

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töö vajab põhjalikku ümber tegemist; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus; KeA vajab tema hinnangul põhjalikke ümberkorraldusi; leiab, et metsades peaks arendama vabatahtlikku metsavahtlust ja kogukondlikku ühishoidu ning järelvalvet

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: one or more people, sky, hat, outdoor and closeup

TIIA KÕNNUSSAAR
Kandidaadi number 475
Valimisringkond: Pärnumaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult, lageraielangi piiramist aga 3 hektarile ja looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaal

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema 5 miljoni tihumeetrini

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide jahi küsimus nõuab põhjalikumat arutelu, aga karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine väärib tema hinnangul lähemat uurimist, peale mida saab langetada ka täpsemaid otsuseid

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi SIIMO LOPSIK pilt

SIIMO LOPSIK
Kandidaadi number 798
Valimisringkond: Pärnumaa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja raierahu 3-kuust variant

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema, kompenseerides esmalt varasema üleraie ja võttes suunaks stabiilse majandamise perspektiivi

Looduslähedasem metsamajandus –Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsatraktorite ostuks antavatele laenudele tuleks seada senisest rangemad nõuded

Jaht – Jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise küsimus väärib lähemat uurimist; suurulukite massküttimise kohta ei oska hetkel midagi öelda ja ka huntide ning karude küttimine vajab tema hinnangul põhjalikku kaalumist; salaküttimist peab edasiste hinnangute langetamiseks lähemalt uurima

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senises töös on nii puudujääke kui tunnustust väärivat; Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamise plaan vajab tema hinnangul lähemat uurimist ja võimalike nõrkuste ning tugevuste analüüsi; leiab, et KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt673 THEA PERM

THEA PERM
Kandidaadi number 673
Valimisringkond: Pärnumaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (suuremaid raiepiiranguid looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu, pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist ning riigimetsast varutud küttepuude odavat müümist majanduslikult vähekindlustatud inimestele) ja 3 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki, metsa uuenemise tingimuste täpsustamist spetsialistidega ja looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsa peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kehtestada senisest rangemad kriteeriumid; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte peab paremini hoidma, karude jahi küsimus vajab aga põhjalikumat arutelu; peab salaküttimist tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; peab metsavahi ametikoha taastamise mõtet kaalumist väärivaks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi ROBERT KIVISELG pilt

ROBERT KIVISELG
Kandidaadi number 795
Valimisringkond: Pärnumaa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust, aga lisab, et peaksime põlevkivist väljumise strateegiast loobumist kaaluma

Raiemaht – ROHELINE TULI Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema, aga ei oska hetkel täpset numbrit öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; looduslikult uuenenud metsa peab kunstpuistutest vastupidavamaks; leiab, et kui metsaraie on seadusega piisavalt reglementeeritud, ei pea metsamasinate hulka täiendavalt piirama; saemehi peab metsatraktoritele paremaks alternatiiviks

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks paremini hoidma; salaküttimist peab probleemiks, aga leiab, et seda ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma ülesannetega toime; Keskkonnainspektsioon (KKI) peaks tema hinnangul jääma iseseisvaks asutuseks ning soovitab selle viia tõhususe kasvatamiseks mõne teise ministeeriumi kontrolli alla; leiab, et Keskkonnaamet (KeA) vajab reformimist ja ka metsavahi ametikoha taastamine parandaks tema hinnangul metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKALEV KALJUSTE
Kandidaadi number 594
Valimisringkond: Pärnumaa

Kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 2 punkti täielikult (4-kuune raierahu ja odavate küttepuude võimaldamine majanduslikult vähekindlustatud inimestele), 4 punkti osaliselt (lageraielangi piiramist 3 hektarile; uuenemise tingimuste põhjalikku analüüsimist; pühapaikade inventeerimist, aga mitte riiklikku kaitse alla võtmist; kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel, aga mitte täies mahus) ning looduskaitsealadel toimuva raietegevuse piiramise põhjalikku kaalumist

Biomass – Tunnistab, et ei tea biomassi küsimusest piisavalt

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema läbi lageraielangi maksimumpindala vähendamise ja uuenemise kriteeriumite tõstmise, aga täpset numbrit ei oska öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et küsimus “püsimets versus lageraie” väärib põhjalikku kaalumist; pole teadlik, kas metsatraktorite hulk ja selle kasvamine on Eestis probleemiks; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele, sest need tekitavad pikaajalisi paikseid töökohtasid

Jaht – Pole enda hinnangul teemaga eriliselt kursis ega tea, kas elektrooniline andmebaas on vajalik; leiab, et suurulukite, huntide ja karude küttimismahtude küsimus vajab esmajärjekorras põhjalikku arutelu; salaküttimine väärib tema hinnangul lähemat uurimist, peale mida saab selles küsimuses täpsemaid hinnanguid anda

Poliitiline hoiak – ROHELINE TULI Keskkonnaministeeriumi töös esineb tema hinnangul nii puudujääke kui kordaminekuid; ei toeta Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendamist Keskkonnaametiga (KeA); on kursis mõningate puudustega KeA töös ja leiab, et teema väärib lähemat uurimist; metsavahtide taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


LAURI LUUR
Kandidaadi number 1178
Valimisringkond: Pärnumaa
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Ei poolda ühtegi petitsiooni “Lageraied ajalukku!” punkti täielikult, aga toetab kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel

Biomass – Teadvustab mõningaid biomassiga seonduvaid probleeme, aga samas leiab, et see on hea alternatiiv põlevkivi kasutamisele

Raiemaht –Leiab, et kehtestatav raiemaht peab tuginema uuringutele ja arengudokumentidele, midagi enamat aga ei täpsusta

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab püsimetsamajanduse laialdasema praktiseerimise põhjalikumat kaalumist; leiab, et turg reguleerib vajaduse nii metsamasinate hulga kui saemeeste kasutamise osas

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude jahi osas on rahul seniste küttimismahtudega; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab lähemat uurimist, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – PUNANE TULI Keskkonnaministeeriumi senist tööd peab hästi toimivaks ning leiab, et see vajab ka edaspidi sarnast juhtimisstiili; toetab KKI ühendamist KeA-ga; on kursis mõningate puudustega KeA töös, aga peab probleemi lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamist ei pea pespektiivikaks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


TOOMAS PAJULA
Kandidaadi number 923
Valimisringkond: Pärnumaa
Kandideerib Erakond Eesti 200 nimekirjas

Petitsioon – On petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti vastu, osaliselt toetab aga 3 punkti (lageraielangi piiramist 3 hektarile; 3-kuust raierahu ja pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist)

Biomass – Teadvustab mõningaid biomassiga seonduvaid probleeme, kuid leiab, et neile pole vaja tähelepanu pöörata

Raiemaht – Leiab, et raiemaht võib jääda nii järgmisel kümnendil kui pikemas perspektiivis sama suureks nagu praegu

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peaks laialdasemalt praktiseerima; peab metsade tagasi istutamist loodusliku uuenemise soodustamisest kindlamaks, metsatraktorite hulgas probleeme ei näe ning ei pea saemehi mõistlikuks juhul, kui harvesteri eelistamine on majanduslikult tulusam

Jaht – Ei toeta jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei poolda suurulukite massküttimist; pooldab huntide enamat jahtimist ja karude osas on rahul seniste küttimismahtudega; salaküttimist ei pea Eestis probleemiks

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi senises töös näeb nii puudujääke kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni ühendamist Keskkonnaametiga (KeA), aga leiab ka, et KeA töö vajab reformimist; metsavahi ametikohta pole tema hinnangul enam võimalik ega vajalik taastada

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Vaata lisaks: