EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: HARJU- JA RAPLAMAA


EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: HARJU- JA RAPLAMAA

631 PAAVO EENSALU

PAAVO EENSALU
Kandidaadi number 631
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – ROHELINE TULI Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning leiab, et saemehi peaks senisest enam rakendama

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hundid ja karud vajavad tema hinnangul paremat hoidmist; peab salaküttimist tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab iseseisvat Keskkonnainspektsiooni ja inspektsiooni tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt623 EHA METSALLIK

EHA METSALLIK
Kandidaadi number 623
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktorite arvu peaks vähendama; pooldab saemeeste rakendamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; pooldab huntide enamat jahtimist, aga karude paremat hoidmist; salaküttimine on tema hinnangul probleem, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule hetkel oma tööülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; leiab, et Keskkonnaamet suudab keskkonnaressurside haldamisega enam-vähem toime tulla; on veendunud, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person, indoor

TIIA VÄLK
Kandidaadi number 140
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja ka looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslik uuenemine on kandidaadi hinnangul küsitavam kui puistute tagasi istutamine, mida peab seega kindlamaks valikuks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele, leides, et need tekitavad maapiirkondadesse metsatraktorite kasutamisega võrreldes tunduvalt rohkem paikseid töökohti

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte peaks senisest enam jahtima, karude jahi küsimus nõuab aga põhjalikumat arutelu; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt625 JAANUS SAADVE

JAANUS SAADVE
Kandidaadi number 625
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning viimase ettepaneku põhjalikku kaalumist (majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuude odav võimaldamine)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist, metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttiminst peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab iseseisvat Keskkonnainspektsiooni ja inspektsiooni tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt628 LIIS TRUUBON

LIIS TRUUBON
Kandidaadi number 628
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmise ning riigimaadel kuivendussüsteemide sulgemise põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate arvu peaks vähendama; pooldab saemeeste rakendamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide ja karude jahi küsimus vajab täiendavat arutelu; salaküttimine väärib tema hinnangul lähemat uurimist, peale mida saab langetada täpsemaid otsuseid

Poliitiline hoiak –Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb puudujääke, kuid on ka tunnustust väärivaid saavutusi, toetab iseseisvat Keskkonnainspektsiooni ja inspektsiooni tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi RANNO POOL pilt

RANNO POOL
Kandidaadi number 724
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ja 2 osaliselt (uuenemise tingimusi peab tema hinnangul spetsialistidega läbi arutama; toetab ka looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; pooldab metsamasinate ostuks antavatele laenudele rangemate nõuete kehtestamist; eelistab saemeeste rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide jahi küsimus väärib põhjalikumat arutelu, karud vajaksid aga senisest enamat hoidmist; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; on kursis mõningate puudustega KeA töös ja peab asja lähemalt uurima; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt627 KALLE VIRKUS

KALLE VIRKUS
Kandidaadi number 627
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa

Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (uuenemise kriteeriumite parandamine latimetsa eas, raietegevuse piiramine looduskaitsealadel, 4-kuune raierahu ja vooluveekogude kaitse alla võtmist ning kuivendussüsteemide sulgemist), 2 punkti osaliselt (lageraielangi piiramist 3 hektarile ja pühapaikade inventeerimist, aga mitte riiklikku kaitse alla võtmist) ning odavate küttepuude võimaldamist vähekindlustatud inimestele peaks tema hinnangul lähemalt kaaluma

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema läbi säästliku varu kehtestamise ja uuenemise kriteeriumite tõstmise, aga täpset numbrit ei oska öelda

Looduslähedasem metsamajandus – ROHELINE TULI Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist ja leiab, et sel teemal peaks toimuma suurem arutelu; leiab, metsamasinate ostuks antavatele laenudele peaks kehtestama rangemad tingimused ja eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Pole enda hinnangul teemaga eriliselt kursis ega tea, kas elektrooniline andmebaas on vajalik, ning leiab, et suurulukite, huntide ja karude küttimismahtude küsimus vajab põhjalikku arutelu; salaküttimist peab probleemiks, mida on vaja arutada, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule hetkel oma põhiülesandega toime; pooldab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul põhjalikku reformimist; metsavahtide taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu laura kiiroja tulemus

LAURA KIIROJA
Kandidaadi number 404
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa

Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning leiab, et odavate küttepuude võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele tuleks põhjalikult kaaluda

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema läbi raietegevusele seatavate rangemate piirangute, aga täpset numbrit ei oska veel öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandus vääriks senisest suuremat praktiseerimist; peab looduslikult uuenenud metsa kunstpuistust vastupidavamaks; metsatraktorite hulga küsimuses peab vajalikuks täiendavat arutelu ekspertidega; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; leiab, et sõraliste arvukus on tõepoolest kontrolli alt väljunud ning selle põhjuseks on eelkõige suurkiskjate suur küttimine; hunte peaks tema hinnangul paremini hoidma ning et nende suure küttimise probleemi põhjuseks on kaitsmata lambakarjad, aga mitte hundid ise; karude puhul on rahul senise jahikvootidega; spetsiifiliselt lisab, et ilves vajab senisest suuremat kaitset); salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös on nii puudujääke kui tunnustust väärivat; Keskkonnaameti (KeA) senise töö hindamiseks ning Keskkonnainspektsiooni KeA-ga liitmise kohta ei oska teadmiste vähesuse tõttu hetkel sõna võtta; leiab, et metsavahtide ametikoha taastamine väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt633 URMAS EELMÄE

URMAS EELMÄE
Kandidaadi number 633
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkte täielikult ning leiab, et vooluveekogud tuleks kaitse alla võtta, aga kuivendussüsteemide sulgemist riigimaal vajalikuks ei pea

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema ning peab sobilikuks raiemahuks järgnevaks aastakümneks 3,7 miljonit tihumeetrit aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima, aga samas mahus võiks jätkata ka lageraiete ja istutamise põhise majandamisega; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; harvesteride hulk on hetkel liiga suur ning Eestisse sobiks tema hinnangul ligemale 40 harvesteri; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid peab tema hinnangul paremini hoidma, aga see küsimus vajab samas ka põhjalikumat arutelu; salaküttimist peab probleemiks, millega on vaja tegeleda, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma ülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning leiab, et KeA vajab reformimist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt624 HELI PIISANG

HELI PIISANG
Kandidaadi number 624
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema säästva arengu seadusest lähtudes ja säästliku varu kehtestamise alusel

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; looduslikult uuenenud metsa peab kunstpuistutest vastupidavamaks; pooldab metsamasinate ostuks antavatele laenudele rangemate nõuete kehtestamist ning saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma ülesannetega toime; Keskkonnainspektsioon peaks tema hinnangul jääma iseseisvaks asutuseks ning toetab inspektsiooni tugevdamist; leiab, et Keskkonnaamet vajab reformimist; metsavahi ametikoha taastamist peab mõistlikuks ning lisab, et see peaks olema omandiülene ja piirkondlik

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt629 MADIS IGANÕMM

MADIS IGANÕMM
Kandidaadi number 629
Valimisringkond: Harju ja Raplamaa

Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab “Lageraied ajalukku!” petitsiooni kõiki punkti täielikult

Biomass – Teadvustab hästi biomassiga seonduvaid probleeme

Raiemaht – Peab jätkusuutlikuks raiemahuks 7 miljonit tihumeetrit aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist, peab looduslikult uuenenud metsasid kunstpuistutest vastupidavamateks, kergemaid metsamasinaid ja saemeeste eelistamist harvesteridele

Jaht – Toetab jahinduse infosüsteemi loomist, põhjalikku arutelu huntide küsimuses ja karude paremat hoidmist; peab salaküttimist tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule hetkel oma ülesannetega toime, toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning leiab, et KeA vajab reformimist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt626 KAJA KARU-ESPENBERG

KAJA KARU-ESPENBERG
Kandidaadi number 626
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust tuleks laialdasemalt praktiseerida; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et Eesti kliimasse ei sobi praegu liiga rasked metsamasinad, mida praegu laialdaselt kasutatakse; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid peab tema hinnangul paremini hoidma ning salaküttimist peab probleemiks, millele peab tähelepanu pöörama, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule hetkel oma põhiülesandega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning KKI tugevdamist; on kursis mõningate puudustega KeA töös ning leiab, et peab olukorda lähemalt uurima; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltSeotud kujutis

ANDREI GUDIM
Kandidaadi number 392
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsanduse laialdasem praktiseerimine vajab põhjalikku kaalumist; metsatraktorite suhtes soovib arvamuse kujundamiseks tutvuda enamaate materjalidega; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise kohta ei oska hetkel veel seisukohta võtta; huntide ja karude küttimise osas peab vajalikuks põhjalikumat arutelu ning salaküttimist peab probleemiks, millele peab tähelepanu pöörama, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt634 VAL RAJASAAR

VAL RAJASAAR
Kandidaadi number 634
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (1-hektarilist lageraielanki, metsa uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel, 4-kuulist raierahu ja looduslike pühapaikade inventeerimist ning riikliku kaitse alla võtmist) ja 2 punkti osaliselt (vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel, aga mitte täies mahus, ning vähekindlustatud inimestele riigimetsadest küttepuude võimaldamist peab kaalumist väärivaks mõtteks, aga leiab, et petturlus tuleb välistada)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema, aga ei tea hetkel täpset numbrit

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; looduslikult uuenenud metsa peab kunstpuistutest vastupidavamaks; pooldab metsamasinate ostuks antavatele laenudele rangemate nõuete seadmist; saemehi peab metsatraktoritele paremaks alternatiiviks

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist ning sellega seonduva probleemistiku lähemat uurimist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et kõigi kolme suurkiskja (huntide, karude ja ilveste) küttimise mahud on juba aastakümneid olnud täpsed ja õigustatud; salaküttimist peab probleemiks, millele peab pöörama tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma ülesannetega toime, kuid on ka lihtsamaid võite, millega püütakse varjata valitsuse käsukorras tehtud halbu otsuseid; Keskkonnainspektsioon (KKI) peab tema hinnangul jääma iseseisvaks ning saama tugevamaks ega tohi allude teiste riigiametite käsklustele; leiab, et Keskkonnaameti (KeA) töös on ka toimivaid asju, kuid kohati vajab amet laiapõhjalisi reforme; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib kaalumist ja lisab, et jahiseltsid teevad seda tööd praegu vabatahtlikult ning seda tuleks riiklikult toetada näiteks jahimaa rendimaksu kaotamisega

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu aivar riisalu keskerakond tulemus

AIVAR RIISALU
Kandidaadi number 965
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa

Kandideerib Keskerakonna ridades

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (metsa uuenemise kriteeriumite tõstmine latimetsa eani, raietegevuse piiramine looduskaitsealadel ja looduslike pühapaikade inventeerimine ning kaitse alla võtmine), 2 punkti osaliselt (lageraielangi piiramist 3 hektarile ja 3-kuuse raierahu kehtestamist) ning leiab, et vooluveekogude kaitse alla võtmist, kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel ja odavate küttepuude võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele tuleks põhjalikult kaaluda

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – ROHELINE TULI Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema läbi raietegevusele seatavate rangemate piirangute, aga täpset numbrit ei oska veel öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandus vääriks senisest suuremat praktiseerimist; metsatraktorite koha pealt leiab, et “traktor pole milleki süüdi – ta iseseisvalt ju ei raiu”; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; leiab, et suurulukite massküttimise probleemi peaks põhjalikumalt analüüsima; huntide ja karude seniseid jahikvoote peab rahuldavaks; salaküttimine on tema hinnangul probleem, mis vajab tähelepanu, aga seda ei maksaks ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi ei tule tema hinnangul oma tööülesannetega hetkel toime; ei toeta Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendamist Keskkonnaametiga (KeA) ning on KKI tugevdamise poolt; KeA töös on kursis mõningate puudustega ja leiab, et peab seda küsimust lähemalt uurima; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise positiivsetes tulemustes

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltJOONAS LAKS
Kandidaadi number 390
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult, leides vooluveekogude kaitse alla võtmise ja kuivendussüsteemide sulgemise kohta riigimaadel, et see ettepanek vajab põhjalikumat kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et järgneva 4 aasta jooksul peaks raiuma 8 miljonit tihumeetrit aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust tuleks laialdasemalt praktiseerida; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; saemeeste ega metsamasinate küsimuses ei oska seisukohta võtta

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid peab tema hinnangul paremini hoidma ning salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKliki sulgemiseks

ERKO SOOPALU
Kandidaadi number 398
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (1-hektarilist lageraielanki, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu ja looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ning kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel), 2 punkti osaliselt (leiab, et metsa uuenemise tingimusi peab spetsialistidega lähemalt arutlema ja toetab pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist); leiab, et ettepanek odavate küttepuude võimadamisest vähekindlustatud inimestele väärib lähemat kaalumist

Biomass – Pooldab kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust, aga leiab, et puit on taastuv loodusvara ning sobib seega biomassina asendama põlevkivi ja fossiilkütuseid

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema, aga täpset numbrit hetkel ei oska öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; metsatraktorite arvu peaks tema hinnangul vähendama ning peab saemehi metsatraktorite kasutamisele paremaks alternatiiviks

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide jahi küsimus nõuab tema hinnangul põhjalikumat arutelu; karude seniseid küttimismahtusid peab asjakohaseks; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium töös esineb nii puudujääke kui ka tunnustust väärivat; leiab, et metsavahi ametikoht väärib mingikujulist taastamist, toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ning tugevdamist; on rahul Keskkonnaameti tööga; metsavahi ametikoha taastamine väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi RUDOLF JEESER pilt

RUDOLF JEESER
Kandidaadi number 726
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ridades

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning vooluveekogude kaitse alla võtmise ja riigimaadel kuivendussüsteemide sulgemise põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et lageraiemaht peab hüppeliselt kahanema, aga ei tea hetkel täpset numbrit

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsanduse laialdasem praktiseerimine väärib põhjalikku kaalumist; metsamasinate küsimuse kohta ei oska hinnangut anda; pooldab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide jahi osas leiab, et on vaja põhjalikumat arutelu, ja karude puhul arvab, et neid peab hoidma senisest paremini; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeerium ei saa tema hinnangul hetkel oma põhiülesandega toime, aga on ka tunnustust väärivaid saavutusi; ei toeta Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendamist Keskkonnaametiga (KeA); on kursis mõningate puudustega KeA töös, aga peab asja lähemalt uurima; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks kindlasti metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltOTT VALDMA
Kandidaadi number 522
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa

Kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (uuenemise tingimuste parandamine latimetsa eani, kaitsealadel raietegevuse piiramine ning looduslike pühapaikade inventeerimine ja kaitse alla võtmine), 2 punkti osaliselt (lageraielangi maksimumpindala piiramine 3 hektarile ja vooluveekogude kaitse alla võtmine, samuti kuivendussüsteemide sulgemine riigimaadel, aga mitte täies mahus); küttepuude vähekindlustatud inimestele võimastamise küsimus vajaks tema hinnangul lähemat kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peaks olema 8 miljonit tihumeetrit aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist; leiab, et metsatraktorite hulgaga pole probleeme; leiab, et saemeeste kasutamine pole mõistlik juhul, kui metsatraktori kasutamine on majanduslikult mõistlikum

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite suuremat küttimist ja leiab, et kui on rohkem noorendikke ja sellest tingitult rohkem metsakahjustusi, siis peaks selle eest vastutama metsaraiujad, aga mitte jahimehed; pooldab huntide enamat jahtimist ning leiab, et karude küttimismahud on sobivad ning nende loomade arvukus tõusuteel; peab salaküttimist probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga seda ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senises töös esineb nii puudusi kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendamist Keskkonnaametiga (KeA); KeA praeguse tööga on rahul; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise võimalus väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

ANNE VAHEMÄE
Kandidaadi number 393
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 2 punkti täielikult (4-kuune raierahu ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutava küttepuidu odavat võimaldamist), 4 punkti toetab osaliselt (5-hektarilist lanki; metsa uuenemise tingimuste parandamist ühes spetsialistidega; pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist; ja järelejäänud looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist); kaitsealadel raietingimuste piiramise üle peab tema hinnangul põhjalikult arutlema

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise probleem vajab tema hinnangul põhjalikumat analüüsimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine on tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltJAANUS KALEV
Kandidaadi number 971
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Keskerakonna nimekirjas

Petitsioon – Ei toeta petitsiooni “Lageraied ajalukku!” ühtegi punkti täielikult, aga toetab 4 punkti osaliselt (5-hektarilist lageraielanki, metsa uuenemise tingimuste tõstmist 1-1,5 meetrini, kaitsealadel tahaks lubada ainult hooldusraieid ja toetab 3-kuust raierahu); looduslike pühapaikade puhul on leidnud, et need “vajavad hooldamist”, ehkki traditsiooniliselt on pühapaikasid just puutumatutena hoitud; ülejäänud ettepanekud (odavate küttepuude võimaldamine ja vooluveekogude kaitse alla võtmine ning kuivendussüsteemide sulgemine riigimaadel) väärivad tema hinnangul põhjalikku kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et tuleval kümnendil peaks raiemaht kahanema, aga pikemas perspektiivis peab praegust raiemahtu sobivaks

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsanduse laialdasema praktiseerimise küsimus väärib tema hinnangul põhjalikku kaalumist; metsatraktorite koha pealt leiab, et kui raiemahtude küsimus lahendatud saab, siis laheneb metsamasinate liigse kasutamise küsimus samuti; tema hinnangul tuleks kasutada nii saemehi kui traktoreid sõltuvalt töö iseloomust

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; leiab, et suurulukite massküttimise küsimus vajab põhjalikumat analüüsimist; pooldab huntide ning karude enamat jahtimist; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksaks ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi töös leiab nii puudujääke kui kordanimekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendamist Keskkonnaametiga (KeA); on kursis mõningate puudustega KeA tööd ja peab asja lähemalt uurima; on veendunud, et metsavahi ametikoha mingikujuline taastamine parandaks metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltAIVAR ROOP
Kandidaadi number 974
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa

Kandideerib Keskerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 1 punkti täielikult (looduslike pühapaikade inventeerimist ja kaitse alla võtmist), 2 punkti osaliselt (uuenemise tingimuste parandamise ja lageraiete piiramisega tuleb tema hinnangul põhjalikult tegeleda, aga sellega peavad tegelema spetsialistid) ja 2 punkti põhjalikku kaalumist (vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel ja raierahu), odavate küttepuude võimaldamist vähekindlustatud inimestele aga ei toeta

Biomass – Leiab, et puit on taastuvenergeetiline lahendus ja moodne tselluloositööstus ei saasta keskkonda

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema läbi lageraielangi maksimumpindala kahanemise, aga täpset numbrit ei oska öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist, aga see peaks toimuma samas mahus senise lageraiemajanduse ja metsaistutuse jätkamisega; leiab, et metsamasinate ostuks antavatele laenudele peaks kehtestama rangemad tingimused ja et saemeestel on võimalik alusmetsa ja mullastikku metsatraktoritest paremini säästa

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks paremini hoidma; salaküttimist peab tema hinnangul lähemalt uurima, enne kui edasisi hinnanguid langetada

Poliitiline hoiak – Leiab, et pole kompetentne hindama Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti tööd ning kahe viimase asutuse ühendamist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltJÜRI LEHTMETS
Kandidaadi number 841
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Erakond Eesti 200 nimekirjas

Petitsioon – Ei toeta petitsiooni “Lageraied ajalukku!” ühtegi punkti täielikult, aga 5 punkti toetab osaliselt (3 hektarilist lageraielanki; uuenemise tingimuste parandamise spetsialistidega läbi rääkimist; 3-kuust raierahu; pühapaikade inventeerimist, ilma neid riikliku kaitse alla võtmata; ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel, aga mitte täies mahus); ülejäänud ettepanekuid peab põhjalikult kaalumist väärivateks (rangemad raiepiirangud looduskaitsealadel ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsadest varutud küttepuude odavat võimaldamist)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht võiks samaks jääda

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning toetab saemeeste laialdasemat kasutamist metsamasinate kõrval

Jaht – Jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise mõte väärib tema hinnangul lähemat uurimist; suurulukite massküttimise teemal ei oska hetkel midagi öelda; huntide ja karude seniste jahikvootidega on rahul; salaküttimine vajab tema hinnangul mõõdukat tähelepanu

Poliitiline hoiak – Näeb Keskkonnaministeeriumi senises töös nii puudujääke kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni ühendamist Keskkonnaametiga; on kursis mõningate puudustega KeA töös ja peab asja lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamise mõte väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu kalle palling tulemus

KALLE PALLING
Kandidaadi number 266
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa
Kandideerib Reformierakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 1 punkti täielikult (raietegevuse piiramine rahvusparkides ja looduskaitsealadel), 3 punkti osaliselt (metsa uuenemise tingimuste parandamise spetsialistidega läbi arutamist, 3-kuust raierahu ning pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist), 1 punkti põhjalikku kaalumist (metsa vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel); küttepuude puhul leiab, et see kuulub eelkõige sotsiaalteenistuse valdkonda; lageraielangi maksimumsuuruse piiramise küsimusele on vastamata jätnud

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – PUNANE TULI Leiab, et “raiemaht võib jääda samaks, aga peab järgima säästva metsanduse põhimõtteid

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida, aga sarnases mahus võiks jätkata ka lageraiete ja istutamise põhise metsamajandusega; ei leia, et metsamasinate hulka oleks vaja reguleerida, sest seda küsimust peaksid loomulikult reguleerima raiemahud ja metsaraieviisid; ei pea saemeeste rakendamist perspektiivikaks, kui metsatraktorite kasutamine on majanduslikult tulusam

Jaht – KOLLANE TULI Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei poolda suurulukite massküttimist; huntide ja karude jahi koha pealt leiab, et “oluline on jälgida ökoloogilist tasakaalu”; karude küttimine toimub tema hinnangul teaduslikel alustel ja võiks samamoodi jätkuda; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksaks ka üle tähtsustada, leides, et “praegune kogukonnapõhine jahindus tagab madala salaküttimise osakaalu

Poliitiline hoiak – ROHELINE TULI Keskkonnaministeeriumi töös leiab nii puudujääke kui kordanimekuid, lisades, et “tema hinnangul puudub ambitsioon teha midagi hästi”; toetab Keskkonnainspektsiooni liitmist politseiga ning leiab, et inspektsioon on hetkel alarahastatud; leiab, et Keskonnaamet vajab reformimist; metsavahi ametikoha mingikujuline taastamine väärib tema hinnangul taastamist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Vaata lisaks: