EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: TALLINNA MUSTAMÄE JA NÕMME LINNAOSA


EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: TALLINNA  MUSTAMÄE JA NÕMME LINNAOSA

619 ANDRES VESPER

ANDRES VESPER
Kandidaadi number 619
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosas
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab langema, aga ei tea hetkel täpset numbrit; leiab, et raiemaht võiks olla seotud metsa uuenemise kiirusega vastavalt mullastiku tüübile; raiemahtude langetamise saavutamiseks pakub välja hulgaliselt innovatiivseid lahendusi

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandus vääriks tema hinnangul senisest suuremat praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et sobivat metsatraktorite arvu ei oska hinnata, aga hetkel on näha, et igasuguste turupiirangute puudumise tõttu on neid selgelt liiga palju; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; toetab huntide ja karude paremat hoidmist ning leiab, et see küsimus vajab ka laiapõhjalist arutelu avalikkuse ja jahimeeste kogukonna suhete tasakaalustamiseks; leiab, et salaküttimine on tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeerium ei tule tema hinnangul hetkel oma põhiülesannetega toime, ehkki on ka üksikuid tunnustust väärivaid saavutusi rahvusvaheliste suhete valdkonnas; leiab, et Keskkonnainspektsioon peab jääma iseseisvaks ja Keskkonnaamet vajab reformimist; metsavahi ametikoha taastamine oleks tema hinnangul positiivne ja võiks olla seotud kodanikupõhise võimendatud metsavalvevõrgustikuga

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKATRIN JÕGISAAR
Kandidaadi number 379
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas


Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsanduse laialdasem praktiseerimine väärib põhjalikku kaalumist, aga sarnases mahus võiks jätkata ka senise lageraiete ja istutamise põhise metsamajandusega; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kehtestada rangemad nõuded; pooldab saemeeste töö suuremat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid peab tema hinnangul paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb puudujääke, ent on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; on kursis mõningate puudustega Keskkonnaameti töös ja peab asja lähemalt uurima; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks metsanduslikku olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt621 OTT KÖSTNER

OTT KöSTNER
Kandidaadi number 621
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus –
Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide jaht nõuab põhjalikumat arutelu, aga karusid peab paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt618 LAURI TÕNSPOEG

LAURI TÕNSPOEG
Kandidaadi number 618
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa

Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – ROHELINE TULI Toetab täielikult petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti, leides vaid vooluveekogude kaitse alla võtmise ja kraavisüsteemide sulgemise koha pealt, et seda peaks eelnevalt põhjalikult kaaluma

Biomass – Toetab tugevalt biomassi säästlikkuse kriteeriumite tõstmist ja teadvustab biomassiga seonduvaid ökoloogilisi probleeme

Raiemaht – Peab järgmiseks aastakümneks sobivaks raiemahuks 4 miljonit tihumeetrit aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist, peab looduslikult uuenenud metsasid kunstpuistutest vastupidavamateks, eelistab saemehi harvesteridele

Jaht – Toetab jahinduse infosüsteemi loomist; peab praeguseid küttimise mahtusid puudutavaid regulatsioone asjakohasteks ja piisavateks; peab salaküttimist probleemiks, mida peab arutama, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Varasemas Keskkonnaministeeriumi töös näeb nii vigu kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; Keskkonnaameti tööd peab enne edasise hinnangu andmist lähemalt uurima; pooldab metsavahi ametikoha mingikujulist taastamist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu errol vares tulemus

ERROL VARES
Kandidaadi number 385
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja toetab raielankide kriteeriumite tõstmise küsimuse läbi arutamist spetsialistidega

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust. Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema 1 miljonile tihumeetrile, lisades, et ainult niiviisi saame säilitada bioloogilist tasakaalu

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine väärib tema hinnangul probleemina lähemat uurimist

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) hoidmist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


Pildiotsingu tõnu ploompuu kandidaat tulemus

TÕNU PLOOMPUU
Kandidaadi number 130
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ning raierahu 3-kuust versiooni; looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmise ja riigimaadel kuivendussüsteemide sulgemise punkti jätab kommenteerimata

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema 6-8 miljoni tihumeetrini aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; leiab, et puuliigi piires peaks istutamist olema vähem kui looduslikku uuenemist; metsamasinaid peaks tema hinnangul olema veidi rohkem, aga need peaksid olema kergemad ja vähem keskkonda koormavad; leiab, et kõige parem oleks kombineeritult saemehi ja metsamasinaid kasutada, nii et on 2 saemeest 1 harvesteri kohta

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; leiab, et suurulukite arvukus ei tohiks lähtuda jahimeeste huvidest; leiab, et huntide arvukus on optimaalsele üsna lähedal, aga et jahil tuleks rohkem arvestada turvaliste karjade küttimise vältimist; karude jahi puhul peab seniseid küttimismahte asjakohasteks; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltANDRES ERGMA
Kandidaadi number 1094
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon -Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ja 2 osaliselt (3-kuust raierahu ning looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel)

Biomass -Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsanduse laialdasem praktiseerimine väärib põhjalikku kaalumist; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kandidaadi hinnangul kehtestada rangemad nõuded; leiab, et saemeeste rakendamine aitab tekitada pikaajalisi paikseid töökohtasid

Jaht – Leiab, et jahinduse elektroonilise andmebaasi loomise ettepanek väärib lähemat uurimist; samuti suurulukite massküttimise küsimus; leiab, et hunte peaks senisest rohkem jahtima, aga karude jaht nõuab põhjalikku arutelu; salaküttimist peab probleemiks, mida maksab uurida, aga mitte ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb puudujääke, ent on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning inspektsiooni tugevdamist; leiab, et KeA toimib hetkel hästi; on veendunud, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks metsanduslikku olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


TIIU ROOSMA
Kandidaadi number 387
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – ROHELINE TULI Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (1-hektarilist lanki, 1 hektarilist lanki, uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, 4-kuust raierahu, pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist ning looduslähedaste metsamajandusvõtete kasutamist piiranguvööndi metsades), 1 punkti osaliselt (looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel) ja leiab, et majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsadest varutud küttepuidu odavalt müümise mõte väärib tõsist kaalumist

Biomass – ROHELINE TULI Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandus vääriks tema hinnangul senisest suuremat praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et metsatraktoreid peaks olema vähem ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Jahinduse elektroonilise andmebaasi vajalikkuse küsimust tahab esmalt põhjalikumalt uurida; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte tuleb paremini hoida, aga karude kohta ütleb, et ei tea neist piisavalt; salaküttimist peab lähema uurimise vääriliseks, langetamaks seejärel juba täpsemaid otsuseid

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; metsavahi ametikoha mingikujuline taastamine väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltImage may contain: 1 person

MARGUS RAHA
Kandidaadi number 133
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (1-hektarilist lanki, suuremaid raiepiiranguid looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu ja vooluveekogude kaitse alla võtmist ning kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel), 2 punkti osaliselt (leiab, et uuenemise kriteeriumid peab spetsialistidega täpsemalt läbi arutama ning toetab ka pühapaikade inventeerimist, aga mitte riiklikku kaitset) ning leiab, et odavate küttepuude võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele tasub kaaluda

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema kokkulepitud piirini ehk mahuni

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust tuleks laialdasemalt praktiseerida; ei leia, et metsatraktorite hulgaga probleeme oleks, kuid eelistab saemehi võimaluse korral metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid peab tema hinnangul paremini hoidma ning salaküttimine väärib tema hinnangul lähemat uurimist, enne kui lõplikke otsuseid langetada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb nii puudujääke kui tunnustust väärivat; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; on kursis mõningate puudustega Keskkonnaameti töös ning leiab, et peab olukorda lähemalt uurima; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt620  JÜRI PETERSON

JÜRI PETERSON
Kandidaadi number 620
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe- ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult; langi suuruse kohta leiab, et tal on selle asja kohta liiga vähe andmeid ning usub, et kõige paremini suudab neid asju hallata kohalik metsateadja; küttepuude punkti jätab vahele

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist, aga sellega umbes samas mahus võiks jätkata ka praegu levinud lageraiete ja istutamise põhise metsamajandusega; metsatraktoreid võiks tema hinnangul kasutada vastavalt vajadusele ja neid võiks olla pigem vähem; ka saemeeste rakendamine peab toimuma tema hinnangul vastavalt vajadusele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; leiab, et praeguse jahikultuuriga on probleeme; hunte ja karusid peaks tema hinnangul senisest paremini hoidma; salaküttimise kohta ei oska seisukohta võtta, sest ei tea teemast piisavalt

Poliitiline hoiak – Leiab, et ta ei ole piisavalt teavet Keskkonnaministeeriumi ja selle allasutuste toimimise kohta, et sellele hinnangut anda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt:KADRI VILBA
Kandidaadi number 702
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Kandidaadi KADRI VILBA pilt

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (metsa uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu ning looduslike pühapaikade inventeerimist ja kaitse alla võtmist), 2 punkti osaliselt (lageraielangi piiramise puhul leiab, et igale juhtumite tuleb läheneda individuaalselt ning kui näiteks kahjurid on puudes, siis tuleb raiuda rohkem kui 1 hektar; looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist toetab, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel) ning odavate küttepuude võimaldamist riigimetsadest majanduslikult vähekindlustatud inimestele peab kaalumist väärivaks

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus –  Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide jahi osas sooviks põhjalikumat arutelu ning karude puhul leiab, et neid peab paremini hoidma; salaküttimise kohta hetkel arvamus puudub, sest ei tunne teemat enda sõnul piisavalt

Poliitiline hoiak – Leiab, et pole Keskkonnaministeeriumi saavutustega piisavalt tuttav, et seisukohta võtta; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; on kursis mõningate puudustega Keskkonnaameti töös ja peab asja lähemalt uurima; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKRISTIAN TASKA
Kandidaadi number 1090
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa

Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon -Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (1-hektariline lageraielank, raietegevuse piiramine kaitsealadel ja rahvusparkides, 4-kuune raierahu ja odavate küttepuude võimaldamine vähekindlustatud inimestele) ja 2 punkti osaliselt (uuenemise tingimuste üle tuleb tema hinnangul põhjalikult arutleda ja metsa vooluveekogud tuleb kaitse alla võtta, aga mitte sulgeda kuivendussüsteeme riigimaadel), aga looduslike pühapaikade puhul kirjutab, et “metsa väärtus saab olla ilumeele, ajaloolisuse või liigirikkuse tõttu”, jättes kõnealuse küsimuse lahtiseks

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema, aga täpset numbrit ei oska öelda; tema hinnangul tuleks kehtestada säästlik varu ning põlismetsasid ei tohiks raiuda ega tekitada hiigellanke

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; leiab, et raiepiirangud lahendavad metsamasinate liigse kasutamisega seonduvad probleemid; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks ning rõhutab, et küttimine ülepea on Eestis probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et enamus ministeeriumi riigiettevõtetest nõuab kasumit omaniku ehk rahva arvelt; ei vasta otseselt Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamist puudutavale küsimusele; peab vajalikuks üldiste printsiipide kehtestamist, millega Keskkonnaministeeriumi allorganisatsioonid nagu KeA suhestama peavad; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine oleks positiivne

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltMAREK KARM
Kandidaadi number 832
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Erakond Eesti 200 nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 2 punkti täielikult (uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani ja raietegevuse olulist piiramist looduskaitsealadel), 3 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki; 3-kuust raierahu; pühapaikade puhul leiab, et toetab ettepanekut peaaegu täielikult, leides, et on vaja järk-järgulist pühapaikadest teadvustamist ja olulisemate kaitse alla võtmist) ja 2 punkti põhjalikku kaalumist (looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmine ja kuivendussüsteemide sulgemine riigimaal ning majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast pärit küttepuidu odavat võimaldamist)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab mõnevõrra kahanema, aga hetkel veel ei julge väita, kas seda on vaja teha olulisel määral

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktorite hulga koha pealt ei oska seisukohta võtta, aga lisab, et ei poolda seda, kui metsamasinad hävitavad metsateid ja –sihte; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; leiab, et suurulukite ja –kiskjate jahi küsimus nõuab põhjalikumat analüüsimist ja arutelu; salaküttimise probleemi peab tähelepanu väärivaks, aga leiab, et seda ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös on nii vigu kui tunnustust väärivat; Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamise teemal ei oska hetkel täpset hinnangut anda, aga leiab, et tuleb leida lahendus, mis tagab mõlema asutuse parima töö ilma, et mindaks omavahel konflikti; on kursis mõningate puudustega KeA töös ja peab asja lähemalt uurima; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

SIIM TUISK
Kandidaadi number 481
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas

Petitsioon – KOLLANE TULI Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 1 punkti täielikult (raietegevuse piiramist looduskaitsealadel), 4 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki; metsa uuenemise tingimuste parandamine 1,3 meetrini; pühapaikade inventeerimist, aga mitte nende kõigi riiklikku kaitse alla võtmist; järelejäänud looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel); raierahu probleemi puhul leiab, et selle lahendaks hea tahte koostööleping eraomanikega; riigimetsadest pärit küttepuude võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele ei toeta

Biomass – Teadvustab mõningaid biomassiga seonduvaid probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust, leides ka, et Auvere elektrijaama varustamine 2 miljoni tihumeetriga oleks täiesti ebaoptimaalne

Raiemaht – Selgitab, et tema on (ebaõnnestunult) võidelnud selle eest, et saada sotsiaaldemokraatide valimisprogrammi raiemahtude langetamine 8 miljonile tihumeetrile aastas; leiab, et raiemaht võikski tema hinnangul langeda stabiilselt 8,4 miljonile tihumeetrile

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; peab looduslikult uuenenud metsasid kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et metsamasinate kasutamisega seonduvad probleemid peaksid lahenema raiepiirangute kehtestamise käigus; pooldab saemeeste suuremat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise puhul leiab, et usaldab keskkonnastruktuuride soovitusi ja hinnanguid; ka huntide ja karude seniseid küttimismahte peab asjakohasteks; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksaks ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et keskkonnaministeerium ei tule hetkel oma töö põhiülesannetega toime; Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamise küsimuse puhul leiab, et oluline on anda hoopis KKI-le riiklikult rohkem ressursse ning teha sellest prioriteetne valdkond; KeA töö vajab tema hinnangul samuti reformimist; metsavahi punkti juures leiab, et metsanduslikku järelvalvet tuleb suurendada, aga seda saab teha KKI-le ressurssi juurde andes

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltTIIT PAPP
Kandidaadi number 830
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Erakond Eesti 200 nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult, aga lageraielangi piiramise ja looduslike pühapaikade inventeerimise ning kaitse alla võtmise puhul leiab, et pole piisavalt pädev spetsialist neid asju otsustama ning otsustama peavadki just erialaspetsialistid

Biomass – Ei pea ennast spetsialistiks, seepärast jätab biomassi küsimustele vastamata

Raiemaht – Ei pea ennast spetsialistiks, seepärast jätab vastamata

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; pooldab saemeeste rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise probleem vajab tema hinnangul põhjalikumat analüüsi; karude ja huntide jahi kohta ei taha hinnangut anda, sest pole spetsialist; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et ta pole spetsialist, et otsustada Keskkonnaministeeriumi ja selle allasutuste töö üle; metsavahi ametikoha taastamise mõtte juures märgib siiski, et see väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltOLEV REMSU
Kandidaadi number 507
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa

Kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (1 hektariline lank, raietegevuse piiramine rahvusparkides ja looduskaitsealadel ja 4-kuune raierahu) ja 3 punkti osaliselt (pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist; järelejäänud looduslike vooluveekogude kaitsmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel) ning küttepuude vähekindlustatud inimestele võimaldamise küsimus vajaks tema hinnangul lähemat kaalumist

Biomass – Leiab, et teab probleemist vähe, aga peab puitu taastuvenergeetiliseks lahenduseks põlevkivi ja teiste fossililkütuste asendamiseks

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema stabiilselt, aga täpset numbrit ei oska veel öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suurema püsimetsamajanduse põhjalikku kaalumist; leiab, et metsatraktorite arv peaks olema minimaalne ning need peaksid kuuluma metsandusühistutele; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks paremini hoidma; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös on nii puudujääke kui kordaminekuid; ei toeta Keskkonnainspektsiooni (KKI) ühendamist Keskkonnaametiga (KeA); KeA töös on kursis mõningate puudustega ja peab asja lähemalt uurima; leiab, et metsavahi ametikoha mingikujulise taastamise võimalust peab positiivseks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu epp alatalu kandidaat tulemus

EPP ALATALU
Kandidaadi number 132
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Kandideerib Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 2 punkti täielikult (metsa uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani ja raietegevuse piiramist rahvusparkides ja looduskaitsealadel), 4 punkti osaliselt (5-hektarilist lageraielanki; 3-kuust raierahu; looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel; ja pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist), 1 punkti põhjalikku kaalumist (metsa vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel); odavate küttepuude puhul leiab, et selle küsimuse võiks lahendada kogukonnametsanduse raames

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht võib jääda samaks, mis see praegu on, põhjendades seda sõnadega, et “tasakaalu peab hoidma”

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; leiab, et metsamasinate ostuks antavatele laenudele võiks kehtestada rangemad nõuded; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; suurulukite massküttimise probleem vajab tema hinnangul põhjalikumat analüüsimist; hundijaht nõuab põhjalikumat arutelu, aga karude puhul on rahul seniste küttimistkvootidega; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksaks ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi töös näeb nii puudujääke kui kordanimekuid; leiab, et peaks enne Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (Ke) ühendamisele ning KeA reformimisele hinnangu andmist nende asutuste tööd põhjalikult uurima; on veendunud, et metsavahi ametikoha mingikujuline taastamine parandaks metsanduse olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Vaata lisaks: