EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: TALLINNA KESKLINNA, LASNAMÄE JA PIRITA VALIMISRINGKOND

EESTI METSA ABIKS KANDIDAADIKÜSITLUS 2019: TALLINNA KESKLINNA, LASNAMÄE JA PIRITA VALIMISRINGKONDREET HÄRMAT
Kandidaadi number 367
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsanduse laialdasem praktiseerimine väärib põhjalikku kaalumist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks kandidaadi hinnangul kehtestada rangemad nõuded; pooldab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid peab tema hinnangul paremini hoidma ning salaküttimist peab samuti tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös esineb puudujääke, ent on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ning inspetksiooni tugevdamist; leiab, et KeA vajab reformimist; on veendunud, et metsavahi ametikoha taastamine parandaks metsanduslikku olukorda

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltANNALIISA ASVEIT
Kandidaadi number 373
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide jaht nõuab põhjalikumat arutelu, aga karusid tuleks senisest paremini hoida; salaküttimise probleem väärib lähemat uurimist

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega hetkel toime, aga neil on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltKandidaadi KATRIN LINDE pilt

KATRIN LINDE
Kandidaadi number 699
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandus vääriks tema hinnangul senisest suuremat praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et metsamasinate ostudele antavatele laenudele tuleks seada rangemad piirangu; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid tuleb paremini hoida; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – ROHELINE TULI Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt615 PIRET RÄNI


PIRET RÄNI
Kandidaadi number 615
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” kõiki punkte täielikult

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandus vääriks tema hinnangul senisest suuremat praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, et metsamasinate ostudele antavatele laenudele tuleks seada rangemad piirangu; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; hunte ja karusid tuleb paremini hoida; tunnistab, et ei ole salaküttimisega Eestis kursis

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt


609 TOOMAS TRAPIDO

TOOMAS TRAPIDO
Kandidaadi number 609
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult, lisaks kaitsealadelt röövmajanduse väljaviimist, aga püsimetsanduse jätkamist; samuti leidis, et ideaalvariandis võiks lindude- ja loomade pesitsusaegne raierahu olla vastavalt aastate klimaatilisele iseloomule pesitsuse järgi sätitud

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema vähemalt 7 miljonile tihumeetrile aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; leiab, et huntide jaht nõuab põhjalikumat arutelu, aga karusid tuleks senisest paremini hoida; salaküttimine on tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega hetkel toime, aga neil on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (KeA) lahus ja KKI tugevdamist; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

617 TEET RANDMA

TEET RANDMA

Kandidaadi number 617
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning märgib, et odavate küttepuude võimaldamist ei toetaks ta seepärast, et tegemist oleks süsinikumahuka energiaallika doteerimisega

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinad peaksid tema hinnangul olema praegu kasutatavatest väiksemad ja kergemad; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine on kandidaadi hinnangul tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi töös on nii vigu kui tunnustust väärivat; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) säilimist Keskkonnaametist (Ke) lahus ning leiab, et keskkonnajärelvalve tuleks suunata kohaliku omavalitsuse teenistusse; KeA vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

611 HELEN ORAV-KOTTA

HELEN ORAV-KOTTA
Kandidaadi number 611
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning toetab ka looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaal

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema umbes 7 miljonile tihumeetrile aastas

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate ostuks antavatele laenudele tuleks tema hinnangul seada senisest rangemad nõuded ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude jahi küsimus nõuab tema hinnangul põhjalikumat arutelu; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni liitmist politseiga või inspektsioonile politseiga sarnaste õiguste andmist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

610 EVE RANDVERE

EVE RANDVERE
Kandidaadi number 610
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja toetab ka looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandust võiks tema hinnangul laialdasemalt praktiseerida; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamaks; metsatraktorite hulga reglementeerimise esimeseks sammuks peab just raiemahtude piiramist; soosib saemeeste töö laialdasemat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte peaks senisest paremini hoidma, karude puhul peab küttimismahte asjakohasteks; peab salaküttimist probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi töös näeb nii vigu kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

613 JÜRI KÕUK ROOST

JÜRI KÕUK ROOST
Kandidaadi number 613
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ning põhjalikku kaalumist odavate küttepuude võimaldamise küsimuses vähekindlustatud inimestele

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsandust peab laialdasemalt praktiseerima; looduslikult uuenenud metsa peab kunstpuistutest vastupidavamaks; peab saemehi metsatraktorite kasutamisele paremaks alternatiiviks

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide jahi küsimus nõuab tema hinnangul põhjalikumat arutelu; karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimist peab probleemiks, mida on vaja uurida, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma ülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; peab metsavahi ametikoha taastamise mõtet metsandusele positiivseks

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Aleksander Laane: nõuame toidu-raiskamise vastast seadust

ALEKSANDER LAANE
Kandidaadi number 363
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 6 punkti täielikult ja toetab ka looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte täies mahus kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinate liigse hulga peamiseks põhjuseks peab RMK hanke nõudeid, mis eeldavad uue metsatehnika kasutamist; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei pea ka üle tähtsustama

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltPildiotsingu hando tõnumaa tulemus

HANDO TÕNUMAA
Kandidaadi number 1192
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosas
üksikkandidaat

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ja järelejäänud looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel, ning majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsadest varutud küttepuu odavat võimaldamist tuleks tema hinnangul põhjalikult kaaluda

Biomass -Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Raiemaht peab kahanema hüppeliselt

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsatraktoritega seonduvate probleemide puhul arvab, et raiemahu langetamisega lahendatakse need küsimused; pooldab saemeeste laialdasemat rakendamist

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peab paremini hoidma; leiab, et salaküttimine väärib probleemina lähemat uurimist

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma põhiülesannetega toime, aga on ka tunnustust väärivaid saavutusi; toetab iseseisvat Keskkonnainspektsiooni; on kursis mõningate puudustega Keskkonnaameti töös ja peab asja lähemalt uurima; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt614 MADIS MARK

MADIS MARK
Kandidaadi number 614
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa

Kandideerib Elurikkuse Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (1 hektariline lank, raietegevuse piiramine rahvusparkides ja looduskaitsealadel, 4-kuune raierahu, looduslike pühapaikade inventeerimise ja kaitse alla võtmise vajadus ning vooluveekogude kaitse alla võtmise ja riigimaadel kuivendussüsteemide sulgemise vajadus); metsa uuenemise tingimuste parandamine ja küttepuude vähekindlustatud inimestele võimaldamise küsimus vajaks tema hinnangul lähemat kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamist

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema hüppeliselt, aga täpset numbrit ei oska veel öelda

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse rakendamist; leiab, et metsamasinate ostudele antavatele laenudele tuleb seada rangemad nõuded; eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks paremini hoidma; salaküttimise probleemi peaks tema hinnangul enne otsuste lõplikku langetamist hoolikalt kaaluma

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeerium ei tule oma töökohustustega nõuetekohaselt toime; toetab iseseisvat Keskkonnainspektsiooni; on kursis mõningate puudustega Keskkonnaameti töös ja peab asja lähemalt uurima; leiab, et metsavahi ametikoha taastamise võimalus väärib kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

ALEKSANDER POTOTSKI
Kandidaadi number 370
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ning osaliselt langi maksimumpindala kahandamist (3 hektarile); majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuude odava võimaldamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; toetab metsatraktorite arvu vähenemist ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide ja karude jahi küsimus nõuab põhjalikumat arutelu; salaküttimine väärib tema hinnangul probleemina lähemat uurimist

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senises töös on nii puudujääke kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

TRIIN TOOMESAAR
Kandidaadi number 493
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 1 punkti täielikult (raietegevuse piiramist looduskaitsealadel), 3 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki; uuenemise tingimuste tõstmist 1,3 meetrini; toetab ka looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte riigimaadel kuivendussüsteemide sulgemist); raierahu väärib tema hinnangul kaalumist ning viitas ka SDE plaanidele sõlmida erametsaomanikega sellekohane hea tahte koostööleping; pühapaikade puhul leidis, et üritatakse leida lisavahendeid inventeerimiseks, aga lisab, et “ka mälestatavates hiites on aeg-ajal vaja teha hooldusraiet”, ehkki traditsioonilises kultuuris on hiisi puutumatutena hoitud; majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast odavate küttepuude võimaldamise ettepaneku puhul ei mõista, kuidas see täpselt toimima peaks

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite kehtestamise vajalikkust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab kahanema stabiilselt, aga pigem julge sammuga

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsasid peab kunstpuistutest vastupidavamateks; metsamasinatega seonduvaid probleeme peaksid tema hinnangul lahendama muud piirangud; saemeeste töö rakendamise koha pealt leiab, et see on keeruline küsimus, sest tegemist on väga ohtliku tööga, mis ei ole samaaegu kuigi kõrgelt tasustatud

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; leiab, et suurulukite ja –kiskjate küttimismahtudele peab lähenema teaduspõhiselt; salaküttimist peab tõsiseks probleemiks

Poliitiline hoiak – ROHELINE TULI Leiab, et Keskkonnaministeerium senises töös on nii vigu kui kordaminekuid; Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamise küsimuses leiab, et oluline on anda hoopis KKI-le riiklikult rohkem ressursse ning teha sellest prioriteetne valdkond; KeA töö vajab tema hinnangul samuti reformimist; metsavahi punkti juures leiab, et metsanduslikku järelvalvet tuleb suurendada, aga seda saab teha KKI-le ressurssi juurde andes

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

KALEV VAPPER
Kandidaadi number 1076
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 4 punkti täielikult (metsa uuenemise tingimuste tõstmist latimetsa eani; 4-kuust raierahu; looduslike pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist; looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel) ja 1 punkti osaliselt (3-hektarilist lageraielanki); 2 punkti puhul toetab põhjalikku kaalumist (rahvusparkide suuremate raiepiirangute kehtestamine ning majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutud küttepuude odavat võimaldamist)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; leiab, et metsatraktorite arvu peaks vähendama ning eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide ja karude jahi küsimus nõuab põhjalikumat arutelu; salaküttimine väärib tema hinnangul tähelepanu, aga seda ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senses töös on nii puudujääke kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust; on kursis mõningate puudustega Keskkonnaameti töös ja peab asja lähemalt uurima; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Pildiotsingu taavi simson tulemus

TAAVI SIMSON
Kandidaadi number 116
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Eesti Vabaerakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (metsa uuenemise tingimuste tõstmine latimetsa eani; raietegevuse piiramist looduskaitsealadel ja majanduslikult vähekindlustatud inimestele riigimetsast varutava küttepuidu odavat võimaldamist) ja 4 punkti osaliselt (3-hektarilist lanki; 3-kuust raierahu, pühapaikade inventeerimist, aga mitte riikliku kaitse alla võtmist; järelejäänud looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist, aga mitte kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsatraktorite hulgaga ei ole tema hinnangul probleeme, aga saab aru ka saemeeste positiivsetest külgedestToetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; metsatraktorite hulgaga ei ole tema hinnangul probleeme, aga saab aru ka saemeeste positiivsetest külgedest

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et huntide jaht nõuab põhjalikku arutelu, aga karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senises töös on nii puudujääke kui tunnustust väärivat; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; metsavahi ametikoha taastamise ettepanek väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Kandidaadi KAIRET REMMAK-GRASSMANN pilt

KAIRET REMMAK-GRASSMANN
Kandidaadi number 700
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult ja 2 osaliselt (3-hektarilist lageraielanki ja metsa uuenemise tingimuste parandamise läbi arutamist valdkonnaspetsialistidega)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab stabiilselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsa laialdasema praktiseerimise küsimus väärib tema hinnangul põhjalikku kaalumist; ei leia, et metsatraktorite hulgaga Eestis probleeme oleks; eelistab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; leiab, et hunte ja karusid peaks senisest paremini hoidma; salaküttimine on tema hinnangul tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Leiab, et Keskkonnaministeeriumi senses töös on nii puudujääke kui kordaminekuid; toetab Keskkonnainspektsiooni iseseisvust ja tugevdamist; Keskkonnaamet vajab kandidaadi hinnangul reformimist; on veendunud metsavahi ametikoha taastamise kasulikkuses

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

LAURA LISETE ROOSAAR
Kandidaadi number 372
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Erakond Eestimaa Rohelised nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (looduskaitsealadel raiete piiramist, 4-kuust raierahhu, looduslike pühapaikade inventeerimist ja riikliku kaitse alla võtmist, looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kraavisüsteemide sulgemist riigimaadel ning riigimetsadest varutava küttepuidu odavat võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele) ja 2 punkti osaliselt (toetab 3-hektarilist lageraielangi maksimumpiirangut ning leiab, et metsa uuenemise tingimuste parandamise küsimuses tuleks spetsialistidega lähemalt läbi rääkida)

Biomass – Peab end biomassi alal võhikuks ega vasta ühelegi küsimusele

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab hüppeliselt kahanema

Looduslähedasem metsamajandus – Toetab suuremat püsimetsamajanduse praktiseerimist; looduslikult uuenenud metsi peab kunstpuistutest vastupidavamateks; leiab, leiab, et metsamasinate ostudele antavatele laenudele tuleb seada rangemad nõuded ning eelistab saemeeste kasutamist metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomise küsimus vajab lähemat uurimist; ei toeta suurulukite massküttimist; pooldab huntide senisest paremat kaitsest, karude küttimise küsimus vajaks tema hinnangul põhjalikumat arutelu; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab lähemat uurimist, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Pole poliitilist hoiakut Keskkonnaministeeriumi ja selle allorganite suhtes kujundanud

Tutvu kandidaadi vastustega lähemaltJULIA RUSTAMOVA
Kandidaadi number 817
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Erakond Eesti 200 nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 5 punkti täielikult (uuenemise kriteeriumite parandamist, raietegevuse piiramist looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu, pühapaikade inventeerimist ja kaitse alla võtmist ning vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide sulgemist riigimaadel) ja 2 punkti osaliselt (lageraielangi maksimumpindala suurus nõuab tema hinnangul täiendavat arutelu ning küttepuude võimaldamise osas leiab, et tuleks kehtestada sellised piirangud, millega vältida abisaajate poolset puude edasimüümist)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht peab langema, aga ei tea hetkel täpset numbrit; arvab, et riigimetsades tuleb raieid kindlasti vähendada, aga erametsades peaks alustama sel teemal diskussiooni

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandus vääriks tema hinnangul senisest suuremat praktiseerimist; leiab, et metsatraktorite hulga küsimus vajab põhjalikku kaalumist nagu ka saemeeste eelistamine metsatraktoritele (ka majanduslikest ja tööohutuse põhjustest lähtudes)

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; leiab, et loomadega peaks proovima elada tasakaalus, tappes neid vaid äärmusliku meetmena, aga samas tunnistab, et on linnainimene ja peab probleemi senisest põhjalikumalt uurima; leiab, et salaküttimine on tõsine probleem

Poliitiline hoiak – Peab Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaameti tööd lähemalt uurima, enne kui saab nende senise toimimise ja võimaliku reformimisvajaduse kohta täpset hinnagut langetada; pooldab Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti ühendamist; leiab, et metsavahi ametikoha taastamine oleks positiivne samm

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Pildiotsingu HELDUR-VALDEK SEEDER kandidaat tulemus

HELDUR-VALDEK SEEDER
Kandidaadi number 1084
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Kandideerib Isamaa Erakonna nimekirjas

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 3 punkti täielikult (1-hektarilist lageraielanki riigimetsades, uuenemise kriteeriumite tõstmist latimetsa ea saavutamiseni ning odavate küttepuude võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele), 1 punkti osaliselt (pühapaikade inventeerimist, aga mitte kaitse alla võtmist) ning ülejäänud ettepanekuid peab põhjalikku kaalumist väärivateks (raiete piiramist looduskaitsealadel, 4-kuust raierahu ning looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kraavisüsteemide sulgemist riigimaadel)

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et üleriigilise raiemahu kehtestamine ei ole mõistlik ning raiemahtusid võiks vaadelda detailsemate kriteeriumite alusel

Looduslähedasem metsamajandus – Leiab, et püsimetsanduse laialdasem praktiseerimine väärib põhjalikku kaalumist; peab looduslikku uuenemist küsitavamaks puude otsesest istutamisest kui kindlast meetodist; metsamasinate puhul leiab, et oluline pole mitte nende hulk, vaid sobivus metsa tüübile; leiab, et mõistlik oleks kehtestada rangemad nõuded metsamasinate ostuks antavatele laenudele; pooldab saemehi metsatraktoritele

Jaht – Toetab jahinduse elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; huntide ja karude osas peab praeguseid küttimismahtusid asjakohasteks, aga leiab, et küsimust võib ka lähemalt arutada; salaküttimist peab probleemiks, mis vajab tähelepanu, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Keskkonnaministeeriumi töös esineb puudujääke, aga on ka tunnustust väärivaid saavutusi; Keskkonnainspektsioon tuleb kandidaadi hinnangul ühendada Keskkonnaametiga (KeA); leiab, et KeA vajab reformimist; metsavahi ametikohta pole tema hinnangul enam võimalik ega vajalik taastada

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Pildiotsingu tiit soorm tulemus

TIIT SOORM
Kandidaadi number 248
Valimisringkond: Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa

Reformierakond

Petitsioon – Toetab petitsiooni “Lageraied ajalukku!” 2 punkti täielikult (1-hektarilist raielanki riigimetsades ning raietegevuse piiramist looduskaitsealadel), 4 punkti osaliselt (leiab, et metsa uuenemise tingimuste parandamine väärib spetsialistidega läbi rääkimist; toetab osalist, ilmastikust sõltuvat raierahu; pooldab looduslike vooluveekogude kaitse alla võtmist ja kuivendussüsteemide osalist sulgemist riigimaadel; toetab pühapaikade inventeerimist ja tulemuste alusel otsuste langetamist), aga leiab, et odavate küttepuude võimaldamist majanduslikult vähekindlustatud inimestele ei saa rahuldada RMK poolt, vaid sellega peavad tegelema sotsiaalteenused

Biomass – Teadvustab biomassiga seonduvaid (ökoloogilisi) probleeme ja kõrgemate säästlikkuse kriteeriumite rakendamise vajadust

Raiemaht – Leiab, et raiemaht võib jääda samaks või veidi langeda, aga parandama peab metsade majandamise viise

Looduslähedasem metsamajandus – Püsimetsandus vääriks tema hinnangul senisest suuremat praktiseerimist, aga sellega samas mahus peab jätkuma lageraietel ja istutamisel põhinev metsamajandus; leiab, et metsatraktorite arvu peaks vähendama; arvab, et saemeeste ja metsatraktorite vahel tuleks kehtestada mõistlik tasakaal

Jaht – Toetab jahinduse avaliku elektroonilise andmebaasi loomist; ei toeta suurulukite massküttimist; toetab huntide paremat hoidmist ning leiab, et karude jaht vajab põhjalikumat arutelu; leiab, et salaküttimine on probleem, millele peab tähelepanu pöörama, aga mida ei maksa ka üle tähtsustada

Poliitiline hoiak – Leiab, et pole hetkel piisavalt pädev Keskkonnaministeeriumi varasemat tööd hindama; toetab Keskkonnainspektsiooni (KKI) ja Keskkonnaameti (KeA) ühendamist, kui see vähendab ametnike arvu, aga ei kahjusta ametite funktsioonide täitmist; ei oska anda hinnangut KeA reformimise vajadusele; metsavahi ametikoha taastamine väärib tema hinnangul kaalumist

Tutvu kandidaadi vastustega lähemalt

Vaata lisaks: