29.02.2020: METSISE ABIKS JA MÄNGUALADE KAITSEKS

Metsise mänguala lageraieplaan Alutagusel, Virunurme raba ja Muraka looduskaitseala vahelises kaitsealuste linnuliikide elupaigas on otseselt vastuolus 2015. aastal keskkonnaministri poolt kinnitatud metsise kaitse tegevuskavaga, mis tunnistab lageraiete negatiivset mõju metsisele, rõhutades mõju olulisust lindude mängualadel. Kokku on ühte ja samasse metsise elupaika ja metsise mängualadele praegu teada olevate andmete põhjal … Continue reading 29.02.2020: METSISE ABIKS JA MÄNGUALADE KAITSEKS