LAGERAIED AJALUKKU

ALLKIRJASTA

Riigimets on meie kõigi mets. Igale Eesti elanikule “kuulub” riigi metsast 0,9 hektarit metsamaad. Ometi pole rahval lastud kaasa rääkida küsimustes, kuidas meie metsi peaks kasutama ja raiuma.

Viimastel aastatel on Eestis metsade raie üha suurenenud. 2007. aastaga võrreldes on raiemahud tõusnud 4,5 miljonilt tihumeetrilt 11 miljoni tihumeetrini 2017. aastal. Kunagi varem pole nii palju metsa lageraiutud. Kui 2007 raiuti lageraiega ligi 3,5 miljonit tihumeetrit puitu, siis 2017. aastal ligi 9 miljonit tihumeetrit. Kokku väljastas keskkonnaamet möödunud aastal lageraielube 55 000 hektarile. RMK raius lageraiega aga 10 736 hektarit, küündides peaaegu Karula rahvuspargi suuruse alani.

Vaata lisaks – EMA kampaaniavideod!

 

Loe lisaks:

24.09.2018: EMA SOOVITAB RMK-l LOOBUDA LAGERAIETEST ROOBUKA KÜLAS
17.09.2018: RIIGIMETSAS LAGERAIEID PIIRAV RAHVAALGATUSE PETITSIOON SAI ESIMESE NÄDALAGA NÕUTAVAD 1000 ALLKIRJA TÄIS
8.09.2018: EMA ALUSTAB LAGERAIEKAMPAANIAT INFOPÄEVAGA KLOOGAL
5.09.2018: SOOME LAGERAIEVASTANE  RAHVAALGATUS JÕUAB EESTISSE